تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - پتانسیل بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در معماری ایرانی-اسلامی

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - پتانسیل بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در معماری ایرانی-اسلامی

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

پتانسیل بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در معماری ایرانی-اسلامی

دوشنبه 1 شهریور 1395
11:14
بیم BIM
معماری ایران دارای ویژگیهایی است که در مقایسه با معماری کشورهای دیگر جهان از ارزشی ویژه برخوردار است ،این ویژگی ها در کنار تقابل آن با مهندسی سازه لزوم بررسی این موضوع را دستیابی به یک راه حل را مطرح میکند.حرفه طراحی سازه ای ساختمان به شکل امروزی را میتوان با شروع قرن 19 با به وجود آمدن مصالح جدید و نیاز به محاسبات پایداری مربوط به آنها دانست،این موضوع علاوه برتمام محاسنی که در پیشرفت صنعت احداث داشته است،باعث ایجاد تعارض بین دیدگاه های معماری و سازه و کمرنگ شدن معماری های سنتی همچون معماری ایرانی و اسلامی در اجرای ساختمان های جدیدشده است. که ریشه آن را میتوان در دیدگاه محاسباتی مهندسین سازه و دیدگاه های زیبایی شناسی در معماری دانست،اما ابزارجدید مدل سازی اطلاعات ساختمان برپایه چهارچوب طراحی SAS میتواند به عنوان راه حلی برای پایان این تعارض باشد تحقیق پیشرو به واکاوی علت این مشکل و نقشی که میتواند مدل سازی اطلاعات ساختمان در رفع آن ایفا کندپرداخته است.(Amir Hossein Sotoodeh Beydokhti)

لینک


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - پتانسیل بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در معماری ایرانی-اسلامی


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - پتانسیل بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در معماری ایرانی-اسلامی,مدل سازی اطلاعات ساختمان, building information modeling
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling است. ||