تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - انعکاس کوه

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - انعکاس کوه

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

انعکاس کوه

جمعه 12 آذر 1395
04:09
بیم BIM
انعکاس کوه

پدر و پسری در کوه قدم می زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد و به زمین افتاد و داد کشید: "آآآی ی ی!".
صدایی از دور دست آمد: "آآآی ی ی ی!".
پسرک با کنجکاوی فریاد زد: "کی هستی؟".
پاسخ شنید: "کی هستی؟".
پسرک خشمگین شد و فریاد زد: "ترسو!".
باز پاسخ شنید: "ترسو!".
پسرک با تعجب از پدر پرسید: "چه خبر است؟".
پدر لبخند ی زد و گفت: "پسرم توجه کن"، و بعد با صدای بلند فریاد زد: "تو یک قهرمان هستی".
صدا پاسخ داد: "تو یک قهرمان هستی".
پسرک باز بیشتر تعجب کرد. پدرش توضیح داد: "مردم می گویند که این انعکاس کوه است، ولی در حقیقت این انعکاس زندگی است. هر چیزی که بگویی یا انجام دهی زندگی عیناً به تو جواب می دهد؛ اگر عشق را بخوانی، عشق بیشتری در قلبت به وجود می آید و اگر به دنبال موفقیت باشی، آنرا حتماً به دست خواهی آورد؛ در واقع هر چیزی را که بخواهی، زندگی همان را به تو خواهد داد.".

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(فرستنده: ولی اسدیان)


ارسال شده در:
برچسب ها:داستان ،داستانک ،

مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - انعکاس کوه


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - انعکاس کوه,مدل سازی اطلاعات ساختمان, building information modeling
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling است. ||