تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مدل سازی اطلاعات ساختمان در طراحی ساختمان

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مدل سازی اطلاعات ساختمان در طراحی ساختمان

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدل سازی اطلاعات ساختمان در طراحی ساختمان

دوشنبه 1 شهریور 1395
11:14
بیم BIM
پیشرفت روز افزون مصالح و مواد در صنعت ساخت و بیشتر شدن پیچیدگی های محاسبات طراحی سازه باعث ایجاد شکاف بین طراحی معماری و طراحی سازه ساختمان ها شده است از اینرو تحقیقات و ایده های بسیاری برای کم کردن این شکاف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند، امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به عنوان یکی از ابزارهای نوین در طراحی، ساخت و مدیریت ساخت ساختمان ها به کار گرفته میشود و مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به عنوان یک نمایش دیجیتالی از کارکترهای فیزیکی و عملکردی از ساختمان با اشتراک گذاشتن اطلاعات پروژه بین ذینفعان، شرایط یک ساختمان را به صورت واقعی از ابتدا تا انتهای چرخه حیات آن به نمایش میگذارد. یک در تحقیق پیشرو با اشاره به فناوری جدید BIM در صنعت ساخت و توانایی های آن به بررسی پتانسیل به کارگیری این ابزار در جهت کاهش این شکاف وطراحی یکپارچه ساختمان برپایه چهارچوب SAS پرداخته شده است.(Amir Hossein Sotoodeh Beydokhti)

لینک


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مدل سازی اطلاعات ساختمان در طراحی ساختمان


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مدل سازی اطلاعات ساختمان در طراحی ساختمان,مدل سازی اطلاعات ساختمان, building information modeling
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling است. ||