تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مدیریت کمال گرایان

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مدیریت کمال گرایان

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت کمال گرایان

شنبه 20 آذر 1395
08:36
بیم BIM
مدیریت کمال گرایان

کمال گرایی ناهنجار، هنگامی اتفاق می افتد که شخصی به طور غیر واقع بینانه استانداردهای بالایی را در کار خود دنبال می کند. کمال گرایان ناهنجار غالباً زیاد خود را سرزنش می کنند و بندرت از کاری که به پایان رسانده اند، احساس رضایت می کنند. مهمتر اینکه آنها معمولاً نمی توانند موعدها را رعایت کنند، نمی توانند کارها را به دیگران واگذار نمایند، و ممکن است باعث رنجش همکاران خود بشوند.
مطالعات بیشمار، کمال گرایی را به: طفره رفتن و به تعویق انداختن، افسردگی، اختلال در خوردن، اختلال عقده- اضطرار، اضطراب عمومی، استرس شدید، سطح پایین محترم شمردن خود، و حتی خودکشی، مرتبط می سازد.
اگر در تیم خود افرادی کمال گرا دارید، پتانسیل آنها را به شیوه های زیر، تحت کنترل درآورید:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    به آنها کمک کنید تا خودآگاهی خود را افزایش دهند.
    به آنها اطمینان دهید که نقشی مناسب به ایشان سپرده شده است.
    به آنها با احتیاط فیدبک بدهید.
    به آنها کمک کنید تا از اشتباهات خود درس بگیرند.


ارسال شده در:

مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مدیریت کمال گرایان


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مدیریت کمال گرایان,مدل سازی اطلاعات ساختمان, building information modeling
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling است. ||