تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - حل تضادهای تیم

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - حل تضادهای تیم

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

حل تضادهای تیم

شنبه 20 آذر 1395
08:40
بیم BIM
حل تضادهای تیم

تضاد می تواند سازنده باشد، اگر مستقیماً و بسرعت با آن برخورد شود و مورد مدیریت قرار گیرد.
با محترم شمردن تفاوت های میان افراد، قادر خواهید بود هنگامی که تضادی میان آنها پدید می آید، آنرا برطرف نمایید؛ و همچنین قادر خواهید بود برای پیشگیری از آن، اقداماتی به عمل آورید؛ شما قادر خواهید بود تا فضای تیم را سالم و خلاق نگه دارید.
نکته کلیدی آن است که نسبت به ایده ها، باورها و پندارهای سایر افراد، با ذهنی باز عمل کنید.
هنگامی که اعضای تیم بیاموزند که به مسائل از جنبه های دیگر نگاه کنند، راه های جدیدی از تفکر به روی آنها باز خواهد شد، که می تواند به راه حل های جدید و خلاقانه، و عملکرد سالم تیم منجر شود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - حل تضادهای تیم


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - حل تضادهای تیم,مدل سازی اطلاعات ساختمان, building information modeling
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling است. ||