تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - 5 نکته برای ایجاد یک ساختار شکست کار (WBS)

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - 5 نکته برای ایجاد یک ساختار شکست کار (WBS)

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

5 نکته برای ایجاد یک ساختار شکست کار (WBS)

شنبه 20 آذر 1395
09:02
بیم BIM
5 نکته برای ایجاد یک ساختار شکست کار (WBS)

    WBS را خیلی طولانی (یا خیلی عمیق) نکنید. یک قانون سرانگشتی کلی، آن است که تعداد لایه ها برای هر قلم قابل تحویل نباید از 5 لایه بیشتر باشد و حتی 5 هم می تواند خیلی زیاد باشد.

    برای پروژه های بزرگ، یک واژه نامه WBS ایجاد کنید. اگر WBS صدها (یا هزاران) فعالیت در سطح جزئیات دارد، وارد کردن تمامی اطلاعات مهم در یک واژه نامه WBS می تواند مفید باشد. هنگامی که اطلاعات WBS در یک ابزار وارد شده باشد، این ابزار می تواند به پیگیری تغییرات کار نیز کمک کند، به گونه ای که بتوانید تأثیر تغییرات بر WBS و برنامه زمانبندی را دنبال نمایید.

    از فعالیت های خلاصه برای مایل استون های زمانبندی استفاده کنید. فعالیت های خلاصه به فعالیت های جزئی تر شکسته شده اند. هنگام تهیه برنامه زمانبندی، باید فقط فعالیت های جزئی را وارد کنید. به منظور شفافیت و خوانا بودن برنامه زمانبندی، اغلب این فعالیت های خلاصه سطح بالاتر نیز در برنامه وارد می شود تا نشان دهنده تجمیع منطقی فعالیت های جزئی باشد. یک فعالیت خلاصه که تکمیل یک قلم قابل تحویل عمده را نشان می دهد، می تواند در برنامه زمانبندی به عنوان یک مایل استون نیز در نظر گرفته شود.

    فعالیت های خلاصه را به دو یا چند فعالیت جزئی تر بشکنید. اگر قصد دارید فعالیت های خلاصه را به فعالیت های جزئی تر بشکنید، در زیر هر فعالیت خلاصه نباید فقط یک فعالیت جزئی وجود داشته باشد. به هنگام شکستن فعالیت ها به یک سطح پایین تر، مطمئن شوید که در سطح پایین تر حتماً دو یا چند قلم را تعریف کرده اید. در این صورت، لازم است که مورد زیر نیز رعایت گردد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    فعالیت های جزئی باید به صورت فعالیت های عملیاتی نوشته شوند. فعالیت های جزئی در WBS نهایتاً به برنامه زمانبندی منتقل می شوند. بنابراین بهتر است فعالیت های جزئی در WBS، همانند فعالیت های برنامه زمانبندی، به صورت عملیاتی نوشته شوند؛ مثلاً به جای "جلسه" باید گفته شود "شرکت در یک جلسه هفتگی".


ارسال شده در:
برچسب ها:ساختار شکست کار ،WBS ،

مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - 5 نکته برای ایجاد یک ساختار شکست کار (WBS)


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - 5 نکته برای ایجاد یک ساختار شکست کار (WBS),مدل سازی اطلاعات ساختمان, building information modeling
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling است. ||