تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مدیریت حالات عصبی در هنگام سخنرانی

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مدیریت حالات عصبی در هنگام سخنرانی

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت حالات عصبی در هنگام سخنرانی

شنبه 20 آذر 1395
09:05
بیم BIM
مدیریت حالات عصبی در هنگام سخنرانی

بروز حالات عصبی در هنگام سخنرانی، اجتناب ناپذیر است. بنابراین لازم است استراتژیی را دنبال کنید که تمرکز شما بر حالات عصبیتان را از بین ببرد و این انرژی را در جهت مثبت، مورد استفاده قرار دهد. با کنترل هر چه بیشتر تردیدهایتان، اعتماد به نفس خود را در مورد اینکه می توانید یک سخنرانی عالی ارائه کنید، افزایش خواهید داد. این اعتماد به نفس، حالات عصبی شما را خنثی خواهد کرد و شما چرخه ای مثبت برای خود ایجاد خواهید نمود.
حالات عصبی، دشمن شما نیست و شما مجبور نیستید از صحبت کردن در جمع بترسید.
برای سخنرانی بعدی خود:

    زیرکانه عمل کرده، آگاهی خود را افزایش دهید.
    خوب تمرین کنید و خود را آماده سازید.
    چند تکنیک آرام سازی فیزیکی را امتحان نمایید.

با حفظ آرامش و خونسردی و ارائه یک سخنرانی خوب، خود را شگفت زده کنید و شنوندگانتان را تحت تأثیر قرار دهید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مدیریت حالات عصبی در هنگام سخنرانی


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مدیریت حالات عصبی در هنگام سخنرانی,مدل سازی اطلاعات ساختمان, building information modeling
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling است. ||