تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - رده بندی اهداف آموزشی از دیدگاه بلوم

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - رده بندی اهداف آموزشی از دیدگاه بلوم

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

رده بندی اهداف آموزشی از دیدگاه بلوم

شنبه 20 آذر 1395
09:09
بیم BIM
رده بندی اهداف آموزشی از دیدگاه بلوم

این رده بندی، توسط بنجامین بلوم در سال 1956 ارائه شد. اگر چه رده بندی بلوم، ریشه در مسائل تعلیم و تربیت دارد، اما در زمینه کسب و کار نیز قابل استفاده است. این رده بندی را می توان در یک نمودار هرمی، خلاصه کرد:

    دانش (Knowledge): این، پایه ای ترین سطح است. افرادی که در این سطح قرار دارند، می توانند مواردی خاص مانند اصطلاحات و تاریخ ها را به یاد آورند، و نیز می توانند واقعیت ها و ارقام را برای پاسخ دادن به پرسش های پایه به یاد آورند.

    دریافت (Comprehension): بدین معنی است که افراد می توانند از طریق سازمان دادن، مقایسه کردن، و تفسیر اطلاعات، مفاهیم را از دانش خود استنتاج کنند.

    کاربرد (Application): وقتی که افراد بتوانند دانش خود را به کار گیرند، قادر خواهند بود که از اطلاعات به شیوه ای جدید یا متفاوت برای حل مسائل استفاده کنند.

    تجزیه (Analysis): در این سطح، افراد می توانند اطلاعات را به بخش هایی بشکنند، و سپس آن بخش ها را تک به تک مورد آزمون قرار دهند. تیم، با درک چیزهایی مانند علت ها و معلول ها و همچنین ارتباط آنها با یکدیگر، می تواند ببیند که هر تکه چگونه با کل ارتباط می یابد.

    ترکیب (Synthesis): ترکیب، یعنی اینکه افراد می توانند در مورد اطلاعات، بر مبنای آموخته های خود داوری کنند، و می توانند راه حل های جدید، پیشنهاد نمایند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    ارزیابی (Evaluation): این آخرین سطح، بدین معناست که افراد می توانند تمامی عناصر را کنار هم قرار دهند تا یک کل را تشکیل دهند.
ارسال شده در:

مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - رده بندی اهداف آموزشی از دیدگاه بلوم


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - رده بندی اهداف آموزشی از دیدگاه بلوم,مدل سازی اطلاعات ساختمان, building information modeling
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling است. ||