تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان جهت دستیابی به ساخت و ساز ناب

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان جهت دستیابی به ساخت و ساز ناب

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان جهت دستیابی به ساخت و ساز ناب

دوشنبه 1 شهریور 1395
11:15
بیم BIM
گزارش موسسه استاندارد و فناوری آمریکا صنعت ساخت بهره وری پایینی نسبت به سایر صنایع را داراست این موضوع باعث شده پژوهش های بسیاری برای اصلاح فرآیندهای کاری و چگونگی پیاده سازی آن ها متمرکز شوند. به کارگیری و نتایج حاصله استفاده از اصول تفکر ناب در صنایع مختلف باعث شده این تفکر به عنوان یکی از اصلی ترین راه حل های موجودمورد بررسی قرار گرفته است اما اجرای این اصول در هر صنعتی باتوجه به روش پیاده سازی نیاز به ابزار و تمهیدات ویژه ای است،این مقاله با بررسی مطالعات موجود به بررسی توانایی به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان جهت دستیابی به این اصول و ساخت و ساز ناب و افزایش بهره وری در این صنعت پرداخته شده است.(Amir Hossein Sotoodeh Beydokhti)

لینک


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان جهت دستیابی به ساخت و ساز ناب


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان جهت دستیابی به ساخت و ساز ناب,مدل سازی اطلاعات ساختمان, building information modeling
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling است. ||