تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در فازاجرای پروژه های ساخت

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در فازاجرای پروژه های ساخت

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در فازاجرای پروژه های ساخت

دوشنبه 1 شهریور 1395
11:14
بیم BIM
اصل اولیه در انجام پروژه،طراحی و اجرای هرچه بهتر خواسته های ذینفعان و تحویل به موقع آن است.برای اینکه بتوان به این امر دست یافت در اجرای پروژه باید مدیریت صحیح و متناسب با اصول مدیریتی بر روند کارها نظارت داشته باشد. تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان یکی از ابزارهای درحال پیشرفت و امیدوار کننده درصنعت معماری،مهندسی و ساخت(AEC) است که در زمینه های مختلف این رشته توانایی به کارگیری دارد.هدف از این مقاله معرفی تکنولوژی BIM و بررسی عملکرد آن در اجرای پروژه های ساخت میباشد،تا با استفاده از آن بتوان به بهترین شکل عملیات ساخت را بهینه سازی نمودو در پایان پروژه پل کروسل به عنوان یک نمونه موفق از به کارگیری این تکنولوژی در اجرای پروژه معرفی شده است.(Amir Hossein Sotoodeh Beydokhti)

لینک


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در فازاجرای پروژه های ساخت


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در فازاجرای پروژه های ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان, building information modeling
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling است. ||