تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب مدیریت پروژه، Project Management

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب مدیریت پروژه، Project Management

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

پیشگیری از وخیم شدن تضادها در میان اعضای تیم

یکشنبه 21 آذر 1395
02:16
بیم BIM
پیشگیری از وخیم شدن تضادها در میان اعضای تیم

لازم است اعضای تیم، رفتارها و مهارت هایی را بیاموزند که مانع مخرب شدن تضادها گردد. در اینجا به چند مورد کلیدی اشاره می شود:

    تضادها را نادیده نگیرید و فوراً به آنها رسیدگی کنید.
    اگر افراد، مشکلی دارند باید فوراً آنرا بیان کنند و اجازه ندهند متعفن گردد.
    ارتباطات شفاف را تمرین کنید و افکار و ایده ها را به صورت شفاف بیان نمایید.
    گوش کردن فعال را تمرین کنید.
    شناسایی فرضیات را تمرین کنید و مرتب از خود بپرسید "چرا".
    اجازه ندهید تضادها شخصی شوند. به واقعیتها و مشکلات توجه کنید، نه به ویژگی های شخصیتی افراد.
    بر راه حل های عملی تمرکز کنید و انرژی خود را صرف آنچه که قابل تغییر نیست، نکنید.
    دیدگاه های مختلف را تشویق نمایید و بر بیان احساسات و گفتگوهای صادقانه پافشاری کنید.
    دنبال مقصر نگردید و افراد را تشویق کنید که برای مشکلات خود، راه حل ارائه دهند.
    نشان دهید که به افرادتان احترام می گذارید. اگر مسئله بالا گرفت، اندکی صبر کنید و منتظر بمانید تا هیجانات فروکش کند.
    مشکلات تیم را در درون تیم نگه دارید. صحبت کردن در مورد مشکلات در خارج از تیم، اوضاع را وخیم تر خواهد کرد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

آیا شما یک مدیر پروژه قوی هستید؟

یکشنبه 21 آذر 1395
02:14
بیم BIM
آیا شما یک مدیر پروژه قوی هستید؟

یک صفحه کاغذ بردارید و به پرسش های زیر، که در مورد مهارت ها و رفتارهای مدیریت پروژه می باشد، پاسخ "بله" یا "خیر" بدهید تا دریابید که در زمینه مدیریت پروژه چقدر قدرت دارید؟

    شما خوب برنامه ریزی نمی کنید، زیرا خود را یک "کننده" می دانید نه یک "برنامه ریز". (بله/ خیر)
    شما با حداقل همکاری و تعامل با مشتریان و اعضای تیم، مدیریت می کنید. (بله/ خیر)
    شما ترجیح می دهید برای مشکلات، عذرخواهی کنید به جای آنکه مسئولیت آنها را بر عهده بگیرید. (بله/ خیر)
    شما یک فرد "جهت پذیر" هستید. (بله/ خیر) آیا رفتار مشتری مدارانه، برای شما به این معناست که هرچه را مشتری می خواهد، بپذیرید؟
    شما اجازه می دهید مشکلات باقی بمانند تا به فاجعه تبدیل شوند. (بله/ خیر)
    شما برنامه زمانبندی تهیه نمی کنید، و یا اینکه آنرا به روز نگه نمی دارید. (بله/ خیر)
    شما به جای آنکه اقرار کنید به زمان بیشتری نیاز دارید، ترجیح می دهید کار را با کیفیت ضعیف تحویل دهید. (بله/ خیر)
    شما به جای مدیریت انتظارات، موارد غیرمنتظره را در آخرین دقیقه مدیریت می کنید. (بله/ خیر)
    شما ریسک ها را نادیده می گیرید. (بله/ خیر)
    شما حداقلِ اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دیگران قرار می دهید. (بله/ خیر)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


اکنون برای محاسبه امتیاز خود و نتیجه گیری، تعداد پاسخ های "بله" را مشخص کنید.

    اگر این تعداد، "صفر" باشد، احتمالاً شانس خوبی برای موفقیت به عنوان یک مدیر پروژه دارید.
    اگر "1" پاسخ "بله" داده باشید، بیانگر آن است که کامل نیستید، اما تاحدی قوی هستید. بر روی موضوع مربوطه کار کنید تا در آینده بتوانید به آن پاسخ "خیر" بدهید.
    "2" یک امتیاز مرزی است. شما با تمرکز بیشتر، قادر خواهید بود تا بر نقاط ضعف خود غلبه کنید.
    اگر تعداد پاسخ های "بله" بیشتر از 2 باشد، باید بر روی مهارت ها و رفتارهای مدیریت پروژه خود، کار کنید. پس از تقویت مهارت ها و رفع نقاط ضعف خود، مجدداً به این پرسش ها پاسخ دهید و قدرت مدیریت پروژه خود را محک بزنید.


ارسال شده در:

7 جنبه مدیریت مستندات

یکشنبه 21 آذر 1395
02:14
بیم BIM
7 جنبه مدیریت مستندات

    محل ذخیره سازی مستندات را تعیین کنید. اعضای تیم پروژه باید محدوده و مسئولیتی مشترک برای ذخیره سازی مستندات داشته باشند. این می تواند یک فایل، دایرکتوری، یا قفسه پرونده های کاغذی باشد. مدیر پروژه باید مطمئن شود که مستندات در جاهای مختلف ذخیره نمی شوند.

    نوع مستندات را تعیین کنید. تیم باید بداند که چه نوع مستنداتی را باید در مخزن مستندات، نگهداری نماید.

    ساختاری برای سازماندهی مستندات تعیین کنید. پس از تعیین محل ذخیره سازی مستندات، باید ساختار فولدرها و دایرکتوری ها نیز مشخص گردد تا اعضای تیم بدانند که مدارک را در کجا ذخیره کنند و در هنگام نیاز از کجا بازیابی نمایند.

    استانداردهای نامگذاری را تعیین کنید. حتی با داشتن یک ساختار مناسب، پیدا کردن مدارک، دشوار خواهد بود. یک استاندارد نامگذاری مشترک برای مستندات، کار را آسانتر خواهد ساخت.

    تعیین کنید کدام نسخه ها باید نگهداری شوند. مدیر پروژه باید تعیین کند که برای کدامیک از مستندات باید تمامی نسخه های تأیید شده نگهداری شود و برای کدامیک، فقط نگهداری آخرین نسخه کافی است.

    تعیین کنید که آیا وضعیت تأیید مدارک را پیگیری خواهید کرد و چگونه. هنگامی که مدارک به تأیید نیاز داشته باشند، و خصوصاً اگر فرآیند تأیید، طولانی باشد، مهم است که مشخص باشد که وضعیت تأیید هر مدرک، در چه مرحله ای قرار دارد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    برای مدارک و مستندات، فرمت های استاندارد تعیین کنید. اگر مستندات از نظر نوع و اندازه فونت، عنوان، پانویس، صفحه جلد، فهرست مندرجات، و ... دارای یک فرمت استاندارد باشند، در دراز مدت هم تهیه آنها آسانتر خواهد بود و هم مطالعه آنها.


ارسال شده در:

تکنیک های ویژه برای مدیریت تیم های مجازی

یکشنبه 21 آذر 1395
02:12
بیم BIM
تکنیک های ویژه برای مدیریت تیم های مجازی

    اطمینان حاصل کنید که تمامی افراد، تجهزات مناسب را در اختیار دارند. اعضای تیم مجازی باید به شبکه شرکت دسترسی داشته باشند و لازم است که اگر در شرکت حضور یافتند، بتوانند کار خود را انجام دهند. مطمئن شوید که اعضای تیم که در نقاط دور حضور دارند، سخت افزار، نرم افزار و سایر تجهیزات لازم برای انجام کارشان را در اختیار دارند.

    از تکنولوژی مشارکتی استفاده کنید. محصولات بسیاری در بازار وجود دارد که امکان همکاری بسیار آسانتر افرادی را که در مکان های مختلف قرار دارند، فراهم می آورد. بسیاری از این محصولات، تحت وب کار می کنند.

    مطمئن شوید که افراد، دارای برخورد و رفتاری مناسب هستند. هم مدیر پروژه و هم اعضای تیم باید نسبت به همکاری ها و ارتباطات کار تیمی، هنگامی که بخشی از تیم درمکانی دوردست قرار دارد، حساس و کوشا باشند.

    فرآیندهای ارتباطی مناسب برقرار کنید. مدیر پروژه باید یک برنامه ارتباطی فعال ایجاد کند تا مطمئن شود که اعضای پراکنده تیم، بخوبی با یکدیگر کار می کنند.

    تبادلات را برنامه ریزی کنید. گاهی چندین نفر در نقاط مختلف بر روی اقلام قابل تحویل واحد یا مرتبط کار می کنند. در چنین مواردی، لازم است مدیر پروژه، قوانینی برای انتقال کار و اطلاعات از فردی (یا تیمی) به فرد (یا تیم) دیگر برقرار نماید، خصوصاً اگر افراد در مکان هایی با اختلاف زمانی، حضور داشته باشند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

رده بندی اهداف آموزشی از دیدگاه بلوم

شنبه 20 آذر 1395
08:09
بیم BIM
رده بندی اهداف آموزشی از دیدگاه بلوم

این رده بندی، توسط بنجامین بلوم در سال 1956 ارائه شد. اگر چه رده بندی بلوم، ریشه در مسائل تعلیم و تربیت دارد، اما در زمینه کسب و کار نیز قابل استفاده است. این رده بندی را می توان در یک نمودار هرمی، خلاصه کرد:

    دانش (Knowledge): این، پایه ای ترین سطح است. افرادی که در این سطح قرار دارند، می توانند مواردی خاص مانند اصطلاحات و تاریخ ها را به یاد آورند، و نیز می توانند واقعیت ها و ارقام را برای پاسخ دادن به پرسش های پایه به یاد آورند.

    دریافت (Comprehension): بدین معنی است که افراد می توانند از طریق سازمان دادن، مقایسه کردن، و تفسیر اطلاعات، مفاهیم را از دانش خود استنتاج کنند.

    کاربرد (Application): وقتی که افراد بتوانند دانش خود را به کار گیرند، قادر خواهند بود که از اطلاعات به شیوه ای جدید یا متفاوت برای حل مسائل استفاده کنند.

    تجزیه (Analysis): در این سطح، افراد می توانند اطلاعات را به بخش هایی بشکنند، و سپس آن بخش ها را تک به تک مورد آزمون قرار دهند. تیم، با درک چیزهایی مانند علت ها و معلول ها و همچنین ارتباط آنها با یکدیگر، می تواند ببیند که هر تکه چگونه با کل ارتباط می یابد.

    ترکیب (Synthesis): ترکیب، یعنی اینکه افراد می توانند در مورد اطلاعات، بر مبنای آموخته های خود داوری کنند، و می توانند راه حل های جدید، پیشنهاد نمایند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    ارزیابی (Evaluation): این آخرین سطح، بدین معناست که افراد می توانند تمامی عناصر را کنار هم قرار دهند تا یک کل را تشکیل دهند.
ارسال شده در:

لزوم آشنایی با مهارت های فروش

شنبه 20 آذر 1395
08:08
بیم BIM
لزوم آشنایی با مهارت های فروش

بسیاری از ما گاهی نیاز داریم که از تکنیک های فروش استفاده کنیم. بنابراین، یاد گرفتن اینکه چگونه آماده شویم و ایده یا محصول خود را به طور مؤثر تبلیغ نماییم، مهارت مهمی است که باید کسب نماییم. مدل فروش مشاوره ای، یک مدل مؤثر است، زیرا اعتماد و احترام را مبنا قرار می دهد.
یک قاعده سودمند برای فروش موفق، آن است که مطمئن شوید به اندازه کافی برای آماده شدن، وقت صرف کرده اید.
برای تبلیغ محصول یا ایده خود، تمرین کنید و مطمئن شوید که منافع آنرا، و نه فقط ویژگی های آنرا، کاملاً درک کرده اید.
سخنرانی های تبلیغاتی خود را همانند یک گفتگو، اداره کنید. به نشانه های رفتاری (زبان بدن) که ممکن است برای شنوندگان شما آزار دهنده و یا خسته کننده باشد، توجه داشته باشید، و به نظرات مخالف به عنوان فرصت هایی برای استراحت اذهان حاضران، نگاه کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

7 عنصر کلیدی برنامه مدیریت هزینه

شنبه 20 آذر 1395
08:06
بیم BIM
7 عنصر کلیدی برنامه مدیریت هزینه

برنامه مدیریت هزینه، فرآیندی را که برای مدیریت بودجه پروژه، مورد استفاده قرار می گیرد، تشریح می نماید. اجزای این برنامه عبارتند از:

    نقش ها و مسئولیت ها: شما می توانید نقش های مختلف و اختیارات آنها برای دسترسی به بودجه پروژه را تعریف کنید.

    فواصل تکرار: زمانبندی تجزیه و تحلیل بودجه باید مشخص گردد. در بسیاری از پروژه ها، این کار، ماهیانه انجام می شود.

    فیدبک: بیان می کند که فیدبک بودجه چگونه ارائه خواهد شد. احتمالاً می تواند از طریق گزارش های اتوماتیک سیستم مالی باشد، یا یک فرآیند پیگیری دستی، و یا هر دو.

    بازنگری تغییرات بودجه و تأیید آن: در این بخش تعریف می کنید که ارزیابی و تأیید تغییرات پیشنهادی بودجه، طی چه فرآیندی انجام خواهد گردید.

    ابزارها: در مورد هر گونه ابزار بودجه ای که در این پروژه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت، توضیح دهید؛ همچنین اینکه چه افرادی به این ابزار دسترسی خواهند داشت و هر یک از آنها با این ابزار چه کاری می توانند انجام دهند (خواندن بودجه، به روز کردن ارقام، و ...).

    گزارش ها: انواع و عناوین گزارش هایی که برای مدیریت بودجه مورد استفاده قرار می دهید، افرادی که آنها را دریافت خواهند کرد، فواصل زمانی ارائه آنها، و غیره را توضیح دهید.

    یکپارچه سازی بودجه: معمولاً هر پروژه دارای بودجه ای مستقل است؛ اما در برخی از موارد، بودجه کل حاصل تجمیع سایر بودجه های ضمنی است. همچنین ممکن است بودجه شما بخشی از بودجه یک پورتفولیو یا برنامه سطح بالاتر باشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

ارسال شده در:

ایجاد رضایتمندی شغلی

شنبه 20 آذر 1395
08:06
بیم BIM
ایجاد رضایتمندی شغلی

کار، نقشی مهم در زندگی ما بازی می کند. داشتن یک حس قوی از رضایتمندی شغلی، در تلاش ما برای خرسندی و مؤثر بودن، بسیار مهم است. هنگامی که از شغل خود راضی نباشید، این امر بر دیدگاه کلی شما نسبت به زندگی، تأثیر خواهد گذاشت. در عین حال که ممکن است در حال حاضر به شغل رؤیایی خود مشغول نباشید، اما هنوز این مسئولیت را بر عهده دارید که مطمئن شوید آنچه انجام می دهید، شما را راضی می کند.
با شناختن عناصر کلیدی رضایتمندی شغلی می توانید کنترل اوضاع را به دست گرفته، تغییرات لازم را به عمل آورید تا کار خود را با انگیزه انجام دهید و واقعاً از آن احساس رضایت بکنید.
همین امروز تغییر کوچکی در کارتان ایجاد کنید که باعث شود احساسی خوب یا متفاوت پیدا کنید- آن تغییر را مبنا قرار دهید و بر اساس آن، محیطی رضایتبخش برای خود ایجاد نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

ارسال شده در:

5 روش برای ارزیابی پروژه ها

شنبه 20 آذر 1395
08:06
بیم BIM
5 روش برای ارزیابی پروژه ها

    عملکرد زمانبندی را مقایسه کنید. از داشبوردها و گزارش های تولید شده توسط نرم افزار مدیریت پروژه خود برای مقایسه فعالیت هایی که واقعاً در پروژه انجام شده است و مدت زمان واقعی هر یک از آنها، با برنامه های اصلی خود استفاده کنید. در بسیاری از پروژه ها زمان بیشتری نسبت به برنامه صرف می شود. معمولاً علت این امر، آن است که اعضای تیم، کارهای اضافی انجام می دهند. بررسی کنید و علت به درازا کشیدن فعالیت های پروژه را بیابید.

    عملکردبودجه را مقایسه کنید. در این مورد هم می توانید از گزارش ها و داده های ذخیره شده پروژه، برای مقایسه هزینه های واقعی با بودجه برنامه ریزی شده، استفاده نمایید.

    ریسک ها را بازنگری کنید. آیا تمامی ریسک ها را به طور مؤثر، مدیریت کرده اید؟ اگر نه، مشکل کجاست؟ به برگه ثبت ریسک ها مراجعه کنید و ببینید که آیا اکنون تمامی ریسک ها، توسط شخصی که بخشی از تیم پروژه نیست، بسته شده یا مورد مدیریت قرار گرفته است یا خیر.

    برآوردها را بازنگری کنید. در بسیاری از پروژه ها کارهایی وجود دارد که پیش از این انجام نشده اند و از این رو تخمین دقیق مدت زمان آنها دشوار است. پس از پایان پروژه، این برآوردها را با مدت زمان واقعی آن کارها مقایسه کنید و میزان دقت برآوردها را ارزیابی نمایید. از نتایج این بازنگری می توانید در پروژه های آتی استفاده کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    فیدبک بگیرید. فراموش نکنید که اعضای تیم پروژه، منبع خوبی برای فیدبک گرفتن هستند. به صورت رسمی یا غیررسمی از آنها بپرسید که چه کارهایی خوب انجام شده و چه کارهایی می توانست بهتر انجام شود.
ارسال شده در:

مدیریت حالات عصبی در هنگام سخنرانی

شنبه 20 آذر 1395
08:05
بیم BIM
مدیریت حالات عصبی در هنگام سخنرانی

بروز حالات عصبی در هنگام سخنرانی، اجتناب ناپذیر است. بنابراین لازم است استراتژیی را دنبال کنید که تمرکز شما بر حالات عصبیتان را از بین ببرد و این انرژی را در جهت مثبت، مورد استفاده قرار دهد. با کنترل هر چه بیشتر تردیدهایتان، اعتماد به نفس خود را در مورد اینکه می توانید یک سخنرانی عالی ارائه کنید، افزایش خواهید داد. این اعتماد به نفس، حالات عصبی شما را خنثی خواهد کرد و شما چرخه ای مثبت برای خود ایجاد خواهید نمود.
حالات عصبی، دشمن شما نیست و شما مجبور نیستید از صحبت کردن در جمع بترسید.
برای سخنرانی بعدی خود:

    زیرکانه عمل کرده، آگاهی خود را افزایش دهید.
    خوب تمرین کنید و خود را آماده سازید.
    چند تکنیک آرام سازی فیزیکی را امتحان نمایید.

با حفظ آرامش و خونسردی و ارائه یک سخنرانی خوب، خود را شگفت زده کنید و شنوندگانتان را تحت تأثیر قرار دهید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

5 نکته برای زمانبندی منابع

شنبه 20 آذر 1395
08:04
بیم BIM
5 نکته برای زمانبندی منابع

    اطمینان حاصل کنید که تمامی فعالیت ها دارای صاحب هستند. برای هر فعالیت در برنامه زمانبندی پروژه باید شخصی (با نام) تعیین شده باشد که مسئول انجام آن باشد.

    کارها را به افرادی تخصیص دهید که بتوانند آنها را انجام دهند. ساده به نظر می رسد، اما اگر کارهای زیادی را به یک نفر تخصیص دادید، انتظار نداشته باشید که بتواند پیشرفتی در انجام آنها حاصل نماید. همچنین فعالیت ها را به افرادی که مهارت لازم برای انجام آنها را ندارند، واگذار نکنید.

    گزارش تهیه کنید. گزارشهایی تهیه کنید که به شما نشان دهد چه کسی چه کاری را انجام می دهد و چه وقت باید آنرا به اتمام برساند.

    پیشرفت واقعی را مورد پایش قرار دهید. با استفاده از داده های واقعی می توانید تغییرات لازم را در برنامه زمانبندی و تخصیص کارها، به عمل آورید. این امر، مانع تأخیر در پروژه خواهد شد و در اعضای تیمتان این اطمینان را پدید خواهد آورد که شما این توانایی را دارید که مشکلات منابع را حل کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    در صورت نیاز، تغییراتی را اِعمال نمایید. شما مجبور نیستید زمانبندی منابع را آنگونه که در ابتدای پروژه انجام داده اید، تا پایان پروژه حفظ کنید. در صورت لزوم، در حین پیشرفت پروژه، تغییراتی را اِعمال نمایید. افراد را جابجا کنید؛ افرادی را به یک فعالیت اضافه کنید یا آنها را از فعالیتی دیگر حذف نمایید؛ در نهایت، باید با تردستی، اعضای تیم را به گونه ای به کار بگیرید که بیشترین کارآیی را داشته باشند.
ارسال شده در:

عوامل مؤثر بر تعهد

شنبه 20 آذر 1395
08:04
بیم BIM
عوامل مؤثر بر تعهد

جان مایر و ناتالی آلن در سال 1991 مدلی را ارائه دادند که بیان می کند تعهد نسبت به یک سازمان، یک کیفیت روحی و روانی است، و سه عامل مجزا وجود دارد که بر احساس کارکنان در مورد سازمانی که برای آن کار می کنند، مؤثر است. این عوامل، عبارتند از:

    علاقه به کار (تعهد نفسانی): شما هنگامی احساس می کنید به شغل خود علاقه مندید که یک وابستگی احساسی قوی نسبت به سازمان خود و کاری که انجام می دهید، داشته باشید. به احتمال زیاد اهداف و ارزش های سازمان را به رسمیت می شناسید و خالصانه مایلید که در آن سازمان حضور داشته باشید. اگر از کار خود لذت می برید، احتمالاً حس خوبی دارید و از شغل خود راضی هستید. این امر، حس تعهد نفسانی شما را نسبت به تیم و سازمانتان تقویت می کند.

    ترس از زیان (تعهد تداومی): این نوع از تعهد هنگامی اتفاق می افتد که شما منافع و زیان های ترک کردن سازمانتان را سبک و سنگین می کنید. ممکن است احساس کنید که نیاز دارید در سازمان خود بمانید، زیرا زیان های ترک آن سازمان بیش از منافعی است که ممکن است در یک شغل جدید به دست آورید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    حس التزام به ماندن (تعهد اصولی): این نوع از تعهد، زمانی به وقوع می پیوندد که شما نسبت به سازمان خود احساس وظیفه می کنید، حتی اگر از نقش خود راضی نباشید، یا حتی اگر بخواهید فرصت های بهتری را دنبال کنید. احساس می کنید که باید در سازمانتان بمانید، چون کار درست، همین است.


ارسال شده در:
برچسب ها:عوامل مؤثر ،تعهد ،

معرفی تکنیک های خلاقیت : کارت های کوچک

شنبه 20 آذر 1395
08:03
بیم BIM
معرفی تکنیک های خلاقیت :
کارت های کوچک

    گروهی متشکل از 5 تا 8 نفر دور یک میز می نشینند. هر نفر، یک خودکار و تعدادی کارت کوچک با رنگی متمایز در اختیار دارد.
    رهبر گروه، مسئله را در جایی می نویسد که همه بتوانند ببینند، و بحث را آغاز می کند تا اطمینان حاصل شود که همه مسئله را کاملاً درک کرده اند.
    شرکت کنندگان، کار خود را در سکوت انجام می دهند و هر یک از ایده های خود را بر روی یک کارت نوشته، آنرا در توده ای در سمت راست خود انباشته می کنند به طوری که در دسترس نفر سمت راست آنها باشد.
    هر گاه یکی از شرکت کنندگان به یک الهام نیاز داشت، یکی از کارت های نفر سمت چپ خود را برمی دارد. ایده های جدید خود را بر روی کارت های جدید می نویسد و همراه با کارت الهام بخش مربوطه، در توده سمت راست خود قرار می دهد. بدین ترتیب، تمامی کارت ها در یک جهت، میز را دور می زنند.
    رهبر گروه باید فعالانه چرخش کارت ها را تشویق کند و در عین حال باید مراقب باشد که یک فضای رقابتی یا پرفشار ایجاد نگردد.
    پس از 20 الی 30 دقیقه کارت ها جمع آوری شده، بر روی یک بُرد بزرگ الصاق و دسته بندی می گردد.
    رهبر گروه، هر یک از کارت ها را قرائت می کند و پرسش ها و توضیحاتی را برای شفاف ساختن مفهوم آن مطرح می نماید. کد رنگی کارت ها باعث می شود که هر پرسش، از نویسنده آن کارت، پرسیده شود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

برنامه ریزی یک کارگاه آموزشی

شنبه 20 آذر 1395
08:03
بیم BIM
برنامه ریزی یک کارگاه آموزشی

تردیدی نیست که برنامه ریزی یک کارگاه آموزشی خوب، کار زیادی را می طلبد. اما اگر وقت صرف کنید و در مورد جزئیات آن بیندیشید، همه بهره کافی از آن خواهند برد.
هدف کارگاه آموزشی باید در مرکز تمامی فعالیت های برنامه ریزی شما قرار داشته باشد. تمرین های خلاقانه باعث آرامش تمامی افراد خواهد شد و آنها را درگیر موضوع خواهد نمود. پیگیری پس از کارگاه آموزشی را نیز فراموش نکنید: اگر چه شنیدن آنچه که دیگران در مورد تمامی سختکوشی های شما می اندیشند، می تواند ترسناک باشد، اما تنها راهی است که می توانید از طریق آن، کارگاه های بعدی را بهتر برگزار کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

5 نکته برای ایجاد یک ساختار شکست کار (WBS)

شنبه 20 آذر 1395
08:02
بیم BIM
5 نکته برای ایجاد یک ساختار شکست کار (WBS)

    WBS را خیلی طولانی (یا خیلی عمیق) نکنید. یک قانون سرانگشتی کلی، آن است که تعداد لایه ها برای هر قلم قابل تحویل نباید از 5 لایه بیشتر باشد و حتی 5 هم می تواند خیلی زیاد باشد.

    برای پروژه های بزرگ، یک واژه نامه WBS ایجاد کنید. اگر WBS صدها (یا هزاران) فعالیت در سطح جزئیات دارد، وارد کردن تمامی اطلاعات مهم در یک واژه نامه WBS می تواند مفید باشد. هنگامی که اطلاعات WBS در یک ابزار وارد شده باشد، این ابزار می تواند به پیگیری تغییرات کار نیز کمک کند، به گونه ای که بتوانید تأثیر تغییرات بر WBS و برنامه زمانبندی را دنبال نمایید.

    از فعالیت های خلاصه برای مایل استون های زمانبندی استفاده کنید. فعالیت های خلاصه به فعالیت های جزئی تر شکسته شده اند. هنگام تهیه برنامه زمانبندی، باید فقط فعالیت های جزئی را وارد کنید. به منظور شفافیت و خوانا بودن برنامه زمانبندی، اغلب این فعالیت های خلاصه سطح بالاتر نیز در برنامه وارد می شود تا نشان دهنده تجمیع منطقی فعالیت های جزئی باشد. یک فعالیت خلاصه که تکمیل یک قلم قابل تحویل عمده را نشان می دهد، می تواند در برنامه زمانبندی به عنوان یک مایل استون نیز در نظر گرفته شود.

    فعالیت های خلاصه را به دو یا چند فعالیت جزئی تر بشکنید. اگر قصد دارید فعالیت های خلاصه را به فعالیت های جزئی تر بشکنید، در زیر هر فعالیت خلاصه نباید فقط یک فعالیت جزئی وجود داشته باشد. به هنگام شکستن فعالیت ها به یک سطح پایین تر، مطمئن شوید که در سطح پایین تر حتماً دو یا چند قلم را تعریف کرده اید. در این صورت، لازم است که مورد زیر نیز رعایت گردد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    فعالیت های جزئی باید به صورت فعالیت های عملیاتی نوشته شوند. فعالیت های جزئی در WBS نهایتاً به برنامه زمانبندی منتقل می شوند. بنابراین بهتر است فعالیت های جزئی در WBS، همانند فعالیت های برنامه زمانبندی، به صورت عملیاتی نوشته شوند؛ مثلاً به جای "جلسه" باید گفته شود "شرکت در یک جلسه هفتگی".


ارسال شده در:
برچسب ها:ساختار شکست کار ،WBS ،

مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب مدیریت پروژه، Project Management


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب مدیریت پروژه، Project Management,مدل سازی اطلاعات ساختمان, building information modeling
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling است. ||