تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب مهندسی و مدیریت ساخت ، Construction Engineering Management

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب مهندسی و مدیریت ساخت ، Construction Engineering Management

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مروری بر مطالعات مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در ایران

پنجشنبه 18 آذر 1395
11:22
بیم BIM
پیشرفت روزافزون فنّاوری و نیاز صنعت برای استفاده از آن باعث شده مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به‌عنوان یکی از فناوری‌های نوین در صنعت ساخت در حال رشد بوده و توجه محققین را برای استفاده و چگونگی توسعه آن جلب کرده است.پژوهشگران در ایران نیز همسو با این رویکرد به انجام تحقیقات و پژوهش‌های خود در این زمینه پرداخته‌اند. ازاین‌رو برای انجام مطالعات و انجام پژوهش‌های جدید نیاز به مطالعه تحقیقات گذشته و دستاوردهای آن‌ها ضروری است،این مقاله با نگاهی مروری به بررسی تحقیقات انجام‌شده درزمینهٔ مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در ایران و مقایسه آن‌ها با تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور پرداخته است،از نتایج این بررسی می‌توان به خلأ جدی در پروژه‌های عملی و مطالعه موردی که در ایران انجام شده باشد در تحقیقات اشاره کرد که بخشی از آن ناشی از مقاومت صنعت ساخت با توجه به رکود موجود برای اجرای ایده‌های نو در این صنعت و بخشی دیگر مربوط به پیشنیازهای قانونی و فرآیندی موردنیاز برای انجام پروژه مبتنی فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان است.(Amir Hossein Sotoodeh Beydokhti)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


لینک
ارسال شده در:

کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت

پنجشنبه 18 آذر 1395
11:21
بیم BIM
مقاله کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت
  امیرحسین ستوده بیدختی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۰۵۶)
چکیده مقاله:
امروزه مدلسازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده ای ازطراحی و ساخت تابهره برداری و حتی مرحله تخریب ساختمان ها پیدا کرده است این فناوری با نمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان مدیرپروژه و ذینفعان را درهرمرحله برای تصمیم گیری درست یاری می کند مقاله پیشرو باتوجه به این گستردگی و همچنین کاربردهای متعدد این فناوری به بررسی کاربردها و مزایای این فناوری درصنعت ساخت پرداخته است
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان ، BIMساختمان ، ویژگی ها ، مدیریت پروژه

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران بر پایه SWOT

پنجشنبه 18 آذر 1395
11:20
بیم BIM
امیرحسین ستوده بیدختی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۰۵۶)
دانشجوی کارشناسی ارشد،موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
  احسان اثنی عشری (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۰۵۵)
عضو هیئت علمی، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
چکیده مقاله:
با ایجاد رکود در صنعت ساخت و هدف گذاری بر افزایش بهره وری در این صنعت باعث شکسته شدن حصارهای فکری شده که باعث شده بود این صنعت یک صنعت سنتی و بدون پیشرفت فناورانه تلقی گردد،یکی از ابزارهای جدید مورد استفاده در این صنعت مدل سازی اطلاعات ساختمان است که میتوان گفت استفاده از ان با سرعتی چندین برابری در قبال ابزارهای قدیمی این صنعت مانند CAD درحال گسترش بوده و توسعه میابد،با این حال استفاده از آن در صنعت ساخت ایران نمود پیدا نکرده است تا حدی که درتحقیقات انجام شده نیز کمتر به نمونه موردی اجرایی وجود دارد و بیشترین مطالعات تحقیقاتی مربوط به فرضیات یا نقشه های اجرا شده است که صرف بررسی نرم افزاری آن صنعت ساخت را از فواید این ابزار ذینفع نمی سازد و نیاز به تدوین یک برنامه استراتژیک برپایه شناخت شرایط صنعت ساخت ایران و فواید مدل سازی اطلاعات ساختمان احساس میشود، در تحقیق پیشرو به وسیله تکنیک آنالیز SWOT به فرصت ها وچالش های پیاده سازی و چگونگی آن درجهت تدوین یک برنامه استراتژیک برای صنعت ساخت ایران پرداخته شده است.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان،BIMو SWOT ،پیاده سازی  
ارسال شده در:

توجه به اهمیت و جزئیات پروژه

چهارشنبه 17 آذر 1395
04:49
بیم BIM
توجه به اهمیت و جزئیات پروژه

واقعاً چه نیازی است که پروژه تعریف کنیم؟ تا به حال به این نکته توجه کرده و یا از خود سؤال کرده اید که برای چه پروژه تعریف می شود؟ دلیل اولیه ای که در کتاب ها برای تعریف پروژه عنوان گردیده، نیاز به انجام کاری متفاوت با کارهای معمولی بوده است. این کار متفاوت در عین حال قرار نبوده که به عنوان کاری جدید تلقی گردد و پس از انجام آن، دیگر در سازمان تکرار نمی شده. به این کار پروژه می گفتند. البته این روزها دلایل متنوع تری برای تعریف پروژه مد نظر قرار می گیرد، تا جایی که سازمان هایی شکل یافته اند که تنها به صورت پروژه ای کار می کنند. اما نکته ای که مد نظر نویسنده است، این است که اگر کار غیرمتعارف مهم نبود، از ابتدا تعریف نمی شد. یعنی قبل از اینکه بخواهیم بر متفاوت بودن کار پروژه با کارهای معمولی شرکت ها و سازمان ها تأکید کنیم، باید به لزوم انجام آن توجه نماییم. پروژه، کار مهمی است که سازمان به انجام آن نیاز دارد و البته قرار نیست که بخشی از فعالیت های دائمی سازمان باشد. همانگونه که تذکر داده شد، البته امروزه سازمان های بسیاری هستند که به کار پروژه ای مبادرت می ورزند که شامل اکثر پیمانکاران و سازندگان محصولات خاص می گردد. در این گروه از فعالین پروژه ای نیز اهمیت داشتن پروژه، کلید واژه ای است که باید به آن توجه خاص داشت. به هر حال پیمانکاران و سازندگان مسئولیتی را بر عهده می گیرند که انجامش و به ثمر رساندنش برای صاحبان و مشتریانشان اهمیت داشته است. حال چرا اینقدر بر روی ویژگی "مهم بودن" پروژه اصرار می شود؟
هنگامی که نطفه پروژه ای بسته می شود و محدوده کارش تعیین می گردد، همه چیز به مثابه میدان جنگ تبدیل می شود. در این میدان آنچه به کار می آید، مستهلک کردن تجربه هاست. اشتباه نشود؛ منظور این نیست که نمی توان در بستر پروژه به پرورش کارشناسان و متخصصین پرداخت؛ به هیچ وجه. آنچه گفته می شود، این است که این پرورش نباید به قیمت کنارگذاردن تجربه ها و کارشناسی ها و تخصص های موجود صورت پذیرد. در میدان جنگ و به هنگام درگیر شدن با مشکلات، ممکن است که شما به فلسفه و آیین خاصی نیاز داشته باشید که توسط رهبری جنگ (پروژه) اعلام و تذکر داده می شود ولی اصلاً به این نیاز ندارید که همه سازمان راجع به پروژه فلسفه بافی کنند. زمان پرداختن به فلسفه، بعد از تعریف پروژه و اخذ تصمیم برای اجرای آن، به سر خواهد آمد و همانگونه که گفته شد، تنها در سطح رهبری تذکر داده می شود. اما در سطوح دیگر سازمان پروژه، باید به نیازهای پروژه پرداخت. این همان جایی است که درک اهمیت پروژه، حیاتی می شود. درک اهمیت پروژه همزمان با اجتناب از کلی گویی و فلسفه سازی و فلسفه بافی، حکم به توجه به جزئیات می کند. بله توجه به کوچکترین اقداماتی که در کنار یکدیگر منجر به تکمیل ذره به ذره پروژه می گردند. تأمین نیاز مالی پروژه، بیان یک امر فلسفی است، در حالیکه بودجه بندی پروژه، تاکتیکی و کنترل هزینه ها، تکنیکی می باشد. بدون کنترل هزینه ها نمی توان بر فعالیت های پروژه کنترل داشت. ساخت خوب و امن و با کیفیت پروژه بیان یک فلسفه است، در حالیکه پایش ریزترین فازهای کاری در کنار به کار گرفتن دقیق تکنیک های کنترل کیفیت و تجمیع مدارک تضمین مرغوبیت، تکنیک هایی هستند که بدون آنها پروژه نه خوب خواهد بود و نه امن . لوله کشی پروژه در زیر زمین قبل از انجام لوله کشی روی زمین یک راهکار است، در حالیکه ساخت اسپول ها در کارگاه ها و ساخت ساپورت ها به تفکیک جنس آنها و حراست از هویت هر یک از اسپول ها به گونه ای که با هم ادغام نگردند، کارهای بسیار ریز و تکنیکی است که بدون آنها گفتار لوله کشی زیر زمین قبل از لوله کشی روی زمین، به پشیزی نخواهد ارزید. توجه دارید؟ پروژه مهم است، اگر نبود، تعریف نمی شد. چون مهم است، باید از زمانی که تصمیم به اقدام برای اجرای آن می گیرید، سازمانی مناسب جهت توجه داشتن به تمامی جزئیات تعریف کنید نه اینکه مدام به فلسفه بافی و کلی گویی و داستان سرایی راجع به آنچه قبلاً انجام داده اید، بپردازید.
چرا فکر می کنید که پروژه های ما با تمام توان فنی و مالیی که داریم با رضایت انجام نمی شوند؟

    اول، دلیلش این است که سازمان مجری پروژه، درک نمی کند که مسئولیت انجام کاری مهم را بر عهده گرفته است.
    دوم، سازمان برای پرداختن به جزئیات تدارک دیده نشده است.

البته این از عوارض مختص به کشور ما نیست. من در جنگل های کنگو و در بیابان های ابوظبی و مراتع آفریقای جنوبی هم همین مطالب را دیده ام. اما با رؤیت اتلاف وقت و انرژی در کشور خودم، هر روزم به اندازه چند روز می گذرد. من اینک صد ساله ام!!!


 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


ارسال شده در:

بتن كفی (Foam Concete)

چهارشنبه 17 آذر 1395
04:49
بیم BIM
بتن كفی (Foam Concete)
بتن كفی یكی از انواع بتن های سبك می باشد كه از ادغام كف تولید با ثبات كافی در خمیر سیمان یا ملات حاصل می گردد با توجه به محدوده وسیع جرم حجمی قابل دستیابی با بتن های كفی و پایین بودن نسبی سرمایه گذاری اولیه این مصالح بعنوان راه حلی مناسب در مواردی كه كاهش وزن و یا عایق بندی حرارتی مدنظر باشد توسط تولید كنندگان عرضه می شوند قبل از بكارگیری هر نوع بتن سبك لازم است دیگر خصوصیات فیزیكی و مكانیكی مهم آن ارزیابی شوند تا از مناسب بودن آن برای كاربرد  مورد نظر اطمینان حاصل گردد. بر این اساس بررسی گسترده آزمایشگاهی جهت تعیین خصوصیات فیزیكی و مكانیكی بتن كفی با محدوده جرم حجمی بین 800 تا 1500 كیلوگرم بر متر مكعب توسط كارشناسان شركت بتن سازه الوند و بخش بتن مركز تحقیقات ساختمان و مسكن انجام پذیرفت جزئیات این مطالعه و نتایج حاصله در ضمائم حاضر ارائه گردیده است. زمینه های مناسب كاربرد بتن ها كفی كشور مواردی هستند كه جمع شدگی بالا قبول باشد در این رابطه می توان به كاربرد بتن كفی بعنوان عایق حرارتی ، پر كننده حفاری ها، بخش میانی پانل های ساندویچی و كابردهای ژئوتكنیكی اشاره نمود.
  ساختمان به طور مستقیم ( به لحاظ سبكی ویژه این نوع بتن ) و صرفه جویی در مصرف انرژی بطور غیر مستقیم ( به لحاظ عایق بودن این نوع بتن در مقابل سرما و گرما و در نتیجه كاهش میزان مواد سوختی ) , از لحاظ اقتصادی گام های بلند و مهمامروزه مهندسین و معماران سازنده ساختمان در دنیا با استفاده از بتن سبك در قسمت های مختلف بنا با سبك كردن وزنی برداشته اند .
فوم بتن پوششی است جدید جهت مصارف مختلف در ساختمان كه به علت خواص فیزیكی منحصر به فرد خود بتنی سبك و عایق با مقاومت لازم و كیفیت مطلوب نسبت به نوع استفاده از آن ارائه میدهد . این پوشش از تركیب سیمان , ماسه بادی (ماسه نرم ) , آب و فوم ( ماده شیمیائی تولید كننده كف ) تشكیل می شود . ماده كف زا در ضمن اختلاط با آب در دستگاه مخصوص , با سرعت زیادی , حباب های هوا را تولید و تثبیت نموده و كف حاصل كه كاملا پایدار می باشد در ضمن اختلاط با ملات سیمان و ماسه بادی در دستگاه مخلوط كن ویژه , خمیری روان تشگیل می دهد كه به صورت درجا با در قالب های فلزی یا پلاستیكی قابل استفاده می باشد . این خمیر پس از خشك شدن با توجه به درصد سیمان و ماسه بادی ( مطابق با جدول شماره 1  ) دارای وزن فضایی از 300 الی 1600 كیلو گرم در متر مربع خواهد بود .

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:
برچسب ها:بتن ،بتن كفی ،Foam Concete ،

كاربرد فوم بتن در ساختمان

چهارشنبه 17 آذر 1395
04:48
بیم BIM
كاربرد فوم بتن در ساختمان
1 _ شیب بندی پشت بام : فوم بتن با صرفه ترین و محكم ترین مصالح سبكی است كه می توان از آن برای پوشش شیب بندی استفاده نمود  . نظر به اینكه با دستگاه مخصوص به صورت بتن یكپارچه در محل قابل تهیه و استفاده است می توان مستقیما روی آن را عایق بندی یا ایزولاسیون نمود .
2 _ كف بندی طبقات : به دلیل سبكی وزن فوم بتن و آسان بودن تهیه آن . می توان تمامی كف طبقات . محوطه و بالكن ساختمان را بعد از اتمام كارهای تاسیساتی با آن پوشانده و بلافاصله عملیات بعدی را مستقیما روی آن انجام داد .
3 _ بلوك های غیر بار بر سبك : با بلوك های تو پر به ابعاد دلخواه می توان تمامی كار تیغه بندی قسمت های جدا كننده ساختمان را با استفاده از ملات یا چسب بتن انجام داد . با این نوع بلوك ها علاوه بر اینكه از سنگین كردن ساختمان جلوگیری می شود عملیات حمل و نصب خیلی سریع انجام می گیرد و دست مزد كمتری هزینه می شود . پس از اجرای دیوار می توان مستقیما روی آن را گچ نمود . این بلوك ها دارای وزن فضایی بین 800 الی 1100 كیلو گرم می باشند .
4 _ پانل های جدا كننده یكپارچه و نرده های حصاری جهت محوطه و كاربری در موارد خاص : جهت ساخت دیوارهای سردخانه ها . گرم خانه ها و سالن های ضد صدا می توان در محل با قالب بندی . فوم بتن را به صورت یك پارچه عمودی ریخت . به دلیل ویژگی عمده عایق بودن این نوع بتن . جهت عیق بندی سردخانه ها . گرم خانه ها . پوشش لوله های حرارتی و برودتی و ...... كاربرد مهمی دارد . ضمنا به دلیل اینكه عایق صدا می باشد برای موتورخانه ها و اتاق های آكوستیك مورد استفاده وسیع قرار می گیرد
ویژگی های عمده فوم بتن
1 _ عامل اقتصادی : سبكی وزن با مقاومت مطلوب فوم بتن یا توجه به نوع كاربرد آن , بطور كلی به لحاظ اقتصادی مخارج ساختمان را میزان قابل ملاحظه ای كاهش می دهد چون در نتیجه استفاده از آن , وزن اسكلت فلزی و دیوار ها و سقف كاهش یافته و ضمنا باعث كاهش مخارج فونداسیون و پی در ساختمان می گردد كه با توجه به خواص فوق , با سبك تر بودن ساختمان , نیروی زلزله خسارات كمتری را در صورت وقوع متوجه آن می سازد .
2 _ سهولت در حمل و نقل و نصب قطعات پیش ساخته : حمل و نقل قطعات پیش ساخته : حمل و نقل قطعات پیش ساخته با فوم بتن هزینه كمتری را نسبت به قطعات بتنی دربرداشته و نصب قطعات بعلت سبكی آنها . بسیار آسان می باشد , هر گونه نازك كاری براحتی روی پوشش فوم بتن قابل اجراست و ضمنا چسبندگی قابل توجهی با سیمان و گچ دارد .
3 _ خواص فوق العاده عایق بودن در مقابل گرما , سرما و صدا : فوم بتن به علت پائین بودن وزن مخصوص آن یك عایق موثر در مقابل گرما , سرما و صداست . ضریب انتقال حرارتی فوم بتن ( طبق جدول شماره 3 ) بین65 0/0 تا 435/0 k cal / m2 hc می باشد ( ضریب هدایت حرارتی یتن معمولی بین 3/1 تا 7/1 می باشد ) استفاده از فوم بتن بعنوان عایق باعث صرفه جویی در استفاده از وسائل گرم زا و سرما زا می گردد . فوم بتن عایق مناسبی جهت صدا با ضریب زیاد جذب آگوستیك به سمار می رود كه در نتیجه بعنوان یك فاكتور رفاهی در جهت جلوگیری از ورود صداهای اضافی اخیرا مورد توجه طراحان قرا كرفته است .
4 _ خصوصیات عالی در مقابل یخ زدگی و فرسایش ناشی از آن و مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و آب : نظر به اینكه فوم بتن در قشرهای سطحی دارای تخلخل فراوان می باشد در نتیجه شكاف های موئین و و درزهای كمتری در سطح ایجاد می شود و اگر  پوشش فوم بتن با ضخامت كافی مورد استفاده قرار گیرد در مقابل خطر نفوذ باران و رطوبت مقاومت مطلوبی خواهد داشت .
5 _ مقاومت فوق العاده در مقابل آتش : مقاومت فوم بتن در مقابل آتش فوق العاده می باشد .
به طور مثال قطعه ای از نوع فوم بتن با وزن فضایی 700 الی 800 كیلو گرم در متر مكعب كه حداقل 8 سانتی متر ضخامت داشته با شد به راحتی تا 1270 درجه سانتی گراد را تحمل می نماید و اصولا  در وزن های پائین غیر قابل احتراق است .
 6_ قابل برش بودن :6 به دلیل قابل برش بودن با اره نجاری و میخ پذیر بودن آن . كارهای سیم كشی و نصب لوازم برقی و تاسیسات خیلی سریع و به راحتی قابل عمل خواهد بود .


برنامه آزمایش های انجام شده بر فوم بتن
برنامه آزمایشگاهی به منظور تعیین خواص فیزیكی و مكانیكی بتن های كفی با جرم حجمی های مختلف انجام گرفت خصوصیات مورد نظرشان شامل وزن مخصوص و خشك، جذب آب، مویین، جمع شدگی ناشی از خشك شدن ، مقاومت های فشاری محاسبه گردیده است .
مصالح بكار رفته
سیمان: سیمان مصرفی از نوع سیماان پرتلند
ماسه: ماسه بكار رفته در این تحقیق از نوع ریز استفاده گردید.
مواد كفزا و تثبیت كننده كف: مواد كفزا و تثبیت كننده كف مورد استفاده بانسبت های مختلف با آب رقیق گردید.
طرح اختلاط
طرح اختلاط بتن كفی درهر محدوده جرم حجمی بر اساس حجم مطلق مواد اولیه تعیین گردید حجم آب هیدراسیون بعنوان  درصدی از میزان سیمان در نظر گرفته شد. میزان سیمان مطابق با محدوده توصیه شده مراجع مختلف استفاده گردیده و با كم كردن وزن سیمان و آب هیدراسیون از جرم حجمی خشك مورد نظر وزن ماسه در مخلوط مشخص گردید. با محاسبه مقدار آب اختلاط به منظور دستیابی به یكنواختی مورد نظر وبا داشتن مقادیر حجم های  سیمان و ماسه در مخلوط ، حجم منافذ هوا و درنتیجه حجم كف مورد نیاز مشخص می گردد.
تحلیل نتایج آزمایشها
مقاومت فشاری
مقاومت فشاری مخلوطهای بتن كفی تا حد زیادی تحت تاثیر مقادیر نسبت آب به سیمان می باشد مخلوطهای با نسبت آب به سیمان كمتر در جرم حجمی های مشابه دارای مقاومت های بالاتری می باشند بكارگیری ماسه درشت تر ،خصوصاً در مخلوطهای سنگین تر كه منجر به كاهش قابل توجه نسبت آب به سیمان گردید. عملكرد مناسب تر این مخلوطها از نظر مقاومت فشاری را به دنبال دارد. قابل توجه است كه كف اضافه شده ه مخلوهای خود دارای مقدار آب بوده به حجم كف مصرف شده و جرم حجمی آن بستگی دارد.
خوشبختانه نتایج مقاومت بدست آمده برای طرح های مختلف بسیاری از نیاز های مورد نظر را تامین می نماید و عملا محدودیت استفاده در بخشهای مختلف ساختمان ایجاد نمی نماید.
جذب آب مویین
جذب آب بصورت وزن آب در واحد سطح نمونه (g/cm2) قابل محاسبه می باشد. نتایج بدست آمده نشان داد كه جبابهای هوا در مخلوطهای بتن كفی مورد مطالعه نفوذ ناپذیر نبوده و جذب آب مشاهده مربوط به خمیر سیمان است.و مقادیر بدست آمده در حد استاندارد  می باشد
 جمع شدگی ناشی از خشك شدن
جمع شدگی ناشی از خشك شدن مخلوط ها توسط منشور 5/28*5/7*5/7 سانتیمتر تعیین گردید نمونه ها پس از 28 روز عمل آوری مرطوب به شرایط معمولی آزمایشگاه با رطوبت نسبی حدود 40 درصد منتقل شدند مقدار جمع شدگی ناشی از خشك شدن هر مخروط با اندزه گیری طول نمونه ها در فواصل زمانی مختلف تعیین گردید

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


مقدار زیاد جمع شدگی ناشی از خشك شدن تن كفی جنبه مهمی است كه در موارد استفاده از این ماده باید  در نظر گرفته شود در حقیقت برخی نشریه های فنی در مورد بتن كفی مصرف این ماده را محدود به مواردی كه جمع شدگی بالا مسئله ساز نباشد نموده اند.خوشبختانه در این خصوص نیز محصولات مورد آزمایش نتایج مناسبی را ارائه نموده اند.

ارسال شده در:
برچسب ها:فوم بتن ،بتن ،

روان کننده ها

چهارشنبه 17 آذر 1395
04:47
بیم BIM
روان کننده ها
روان کننده ها که نخستین گروه کاهنده های آب هستند و کاربرد آنها از دهه 1930 میلادی آغاز شده است، بسته به خواص جانبی خود و بر اساس استاندارد ASTM C494  به دسته های زیر تقسیم میشوند :
روان کننده (کاهنده آب) معمولی (Type A)
روان کننده (کاهنده آب) کندگیر (Type D)
روان کننده (کاهنده آب) زودگیر (Type E)

     روان کننده ها در بسیاری از پروژه های کوچک و بزرگ بویژه در بتن های حجیم مانند بدنه سدها و تولید قطعات بزرگ بتنی به کار می روند و می توان آنها را پر مصرف ترین کاهنده های آب به شمار آورد.
     این افزودنی ها در مقادیر مصرف متعارف، مقدار آب اختلاط بتن را 5 تا 12 درصد کاهش می دهند و در مقادیر زیاد مصرف ممکن است تاثیرات جانبی همچون کندگیری بیش از اندازه یا  هوازایی داشته باشند. به همین دلیل دامنه مقدار مصرف آنها محدود است.
فوق روان کننده ها
فوق روان کننده ها که دومین گروه کاهنده های آب هستند و از دهه 1950 مورد استفاده قرار گرفته اند وبا عنوان بسا کاهنده های آب شناخته می شوند. فوق روان کننده ها بر اساس استانداردهای ASTM C494, C1017   به دو دسته زیر تقسیم میشوند:
فوق روان کننده معمولی (Type F)
فوق روان کننده کندگیر (Type G)
این افزودنی ها در مقادیر مصرف متعارف مقدار آب اختلاط بتن را 12 تا 25 درصد کاهش میدهند و نسبت به روان کننده ها تاثیرات جانبی کمتری دارند. ولی برخی از آنها در مقادیر مصرف بیش از اندازه موجب کندگیری یا هوازایی می شوند. عموما فوق روان کننده ها در مقادیر مصرف خیلی کم، روانی کمتری نسبت به روان کننده ها (در مقدار مصرف یکسان) ایجاد می کنند.    

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

         
فرا روان کننده ها
     این افزودنی ها که سومین گروه کاهنده های آب هستند از دهه 1990 میلادی مورد استفاده قرار گرفته اند. هر چند این افزودنی ها ویژگی های منحصر بفردی نسبت به فوق روان کننده ها دارند، ولی در حال حاضر در همان دسته بندی فوق روان کننده ها جای می گیرند.
     این افزودنی ها مقدار آب اختلاط بتن را بیش از 25 درصد کاهش می دهند. این دسته از افزودنی ها نسبت به دو دسته قبلی تاثیرات جانبی کمتری دارند. عموما فراروان کننده ها در مقادیر مصرفی کم تاثیر روان کنندگی بیشتری نسبت به فوق روان کننده ها دارند. ویژگی های منحصر بفرد این افزودنی ها از جمله تولید بتن های توانمند، خود تراز، خود تراکم، و با مقاومت های خیلی زودرس و خیلی زیاد از یک سو، و صرفه جویی در انرژی مصرفی، کاهش هزینه های اجرایی و سازگاری زیست محیطی از سوی دیگر باعث گسترش روز افزون کاربرد آنها در کشورهای مختلف جهان شده است.
     با توجه به خاصیت پخش کنندگی بسیار زیاد فراروان کننده، تاثیر آن بر احتمال جدا شدگی و آب انداختگی در مخلوط های بتن با دانه بندی نامناسب به مراتب بیشتر از سایر کاهنده های آب است.
ارسال شده در:

مکانیزم عملکرد کاهنده های آب

چهارشنبه 17 آذر 1395
04:46
بیم BIM
مکانیزم عملکرد کاهنده های آب
    کاهنده های آب از نوع افزودنی های با عملکرد فیزیکی هستند و تاثیری مستقیم بر فرایند آبگیری سیمان ندارند. بخش اصلی افزودنی های کاهنده آب، عوامل اثر کننده بر سطح هستند. عوامل اثر کننده بر سطح موادی هستند که در سطح مشترک دو فاز آمیخته نشدنی متمرکز می شوند و نیرو های فیزیکی شیمیایی موثر بر این سطح را تغییر می دهند. در مخلوطی که از مواد کاهنده آب استفاده نشود، ذرات سیمان به یکدیگر می چسبند و لخته می شوند. مکانیزم کلی این افزودنی ها، کاهش نیروهای جاذبه بین ذرات و کمک به جدایش و بهبود پخش شوندگی دانه های سیمان از یکدیگر است. این مکانیزم علاوه بر فراهم کردن حرکت آزادانه ذرات سیمان به دلیل جدایش آنها از یکدیگر، آب محبوس در لخته های سیمانی را نیز آزاد و صرف بهبود روانی مخلوط بتن می کند.


     روان کننده ها به یکی از شیوه های زیر نیروی جاذبه بین ذرات سیمان را کاهش می دهند و به پراکنده شدن آنها کمک می کنند :

کاهش کشش بین سطحی
جذب چند لایه ای مولکول های آلی
افزایش پتانسیل الکتروسینماتیکی
ایجاد لایه ای از مولکول های آب احاطه کننده ذرات
تغییر ساختار ترکیبات هیدراته شده سیمان

مکانیزم کلی عملکرد فوق روان کننده ها، جدایش و پراکندن دانه های سیمان از یکدیگر به کمک نیروهای دهفعه ناشی از بارهای الکترواستاتیکی است. در بتن و ملات، دانه های سیمان و سنگدانه در اثر ترکیب با آب دارای بار سطحی الکترواستاتیکی می شون،ذرات سیمان در این حالت تمایل دارند که به یکدیگر بچسبند. فوق روان کننده ها در زمان اختلاط، جذب سطح دانه های سیمان می شوند و به آنها بار منفی می دهند که منجر به ایجاد نیروی دافعه بین ذرات سیمان و پراکندن آنها می شوند، این اثر به نام "پخش کنندگی" شناخته می شود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


فراروان کننده ها با توجه به ساختار مولکولی و با استفاده از همان اصل بارهای الکترواستاتیکی نه تنها ذرات سیمان را بهتر از روان کننده ها و فوق روان کننده ها پخش می کنند(تاثیر اولیه)، بلکه به دلیل داشتن شاخه های جانبی در زنجیره مولکولی، از جذب شدن ذرات سیمان پخش شده نیز ممانعت به عمل می آورند (تاثیر ثانویه).
کاربرد
افزودنی های کاهنده آب پاسخگوی نیازهای متعددی در کارگاه هستند که از آن جمله می توان به کاهش آب بتن، تولید بتن با مقاومت زیاد، صرفه جویی در مصرف سیمان بدون کاهش مقاومت بتن، افزایش کارایی بتن بدون افزودن آب، بهبود خواص بتن هایی که دارای سنگدانه های خشن و یا دانه بندی نامناسب هستند، سهولت در پمپاژ، بتن ریزی در مکان هایی که دسترسی کمتری دارند و یا ترکیبی از موارد فوق اشاره کرد.

عملکرد اصلی افزودنی های کاهنده آب، توانایی آنها در کاهش مقدار آب اختلاط است. بر اساس این عملکرد می توان کاربرد آنها را به سه شیوه در بتن مورد ارزیابی قرار داد:
با مصرف کاهنده آب ضمن ثابت نگه داشتن مقدار سیمان و روانی بتن می توان مقدار آب اختلاط و در نتیجه نسبت آب به سیمان را کاهش داد (اثر کاهندگی آب اختلاط) و به بتنی با روانی یکسان و مقاومت مکانیکی بیشتر از بتن شاهد (بدون افزودنی) دست یافت.
با مصرف کاهنده آب، ضمن ثابت نگه داشتن مقدار آب سیمان بتن، روانی و کارایی بتن افزایش می یابد (اثر روان کنندگی)
در برخی بتن ها با مصرف کاهنده آب ضمن ثابت نگهداشتن روانی و نسبت آب به سیمان ، می توان آب اختلاط و مقدار سیمان اضافی را کاهش داد.
ارسال شده در:

روند افت روانی (اسلامپ)

چهارشنبه 17 آذر 1395
04:46
بیم BIM
روند افت روانی (اسلامپ)
     روند افت روانی که بیانگر مقدار کاهش روانی در واحد زمان است ، در بتن دارای کاهنده آب بیشتر از بتن شاهد ( با اسلامپ اولیه یکسان) است. بتن های حاوی فوق روان کننده در مقایسه با بتن های حاوی روان کننده که اسلامپ اولیه یکسانی داشته باشند از روند افت روانی بیشتری برخوردارند . فراروان کننده ها نسبت به فوق روان کننده ها از توان حفظ روانی (اسلامپ) بیشتری برخوردارند .
     یکی از مزایای اصلی استفاده از فوق روان کننده ها و فراروان کننده ها در بتن افزایش قابل توجه اسلامپ و روانی آن است ولی زمان قابل کارکردن به دلیل افت اسلامپ به شدت کاهش می یابد که می تواند سبب بروز مشکلات اجرایی شود. برای حل این مشکل در مورد فوق روان کننده ها می توان بخشی از فوق روان کننده را در محل ساخت بتن و بخش دیگر را در محل بتن ریزی به مخلوط اضافه کرد تا زمان قابل کار کردن افزایش یابد یا از فوق روان کننده های کندگیر استفاده کرد. در مورد فراروان کننده ها می توان روانی بتن را در هنگام ساخت به گونه ای تنظیم کرد ( با اسلامپ بالاتر ) که روانی مورد نظر را در پای کار تامین کند یا در هنگام ساخت بتن ، در صورت نیاز جهت سهولت در اختلاط و حمل ، از یک روان کننده سازگار در مقادیر کم استفاده کرد و فراروان کننده را در پای کار به بتن افزود.

پرداخت پذیری :
    روان کننده ها معمولاً در پرداخت سطح بتن بسیار موثرند در حالیکه سطح بتن های محتوی فوق روان کننده به دلیل کاهش آب انداختگی و افت سریع روانی به سختی پرداخت می شوند .

تراکم پذیری :
کاهنده های آب امکان حرکت و لغزش ذرات بر روی یکدیگر را در داخل مخلوط بتن فراهم می کنند . برای متراکم کردن بتن های دارای کاهنده آب در مقایسه با بتن شاهد به انرژی کمتری نیاز است .
در بتن های دارای مقادیر کافی فراروان کننده به دلیل سهولت حرکت و لغزش ذرات بر روی یکدیگر بدون نیاز به لرزاندن، اجزای بتن در اثر وزن خود فضاهای خالی را پر می کنند و متراکم می شوند ( بتن خود متراکم) در حالی که در بتن های بدون فراروان کننده به دلیل پدیده لخته شدگی ذرات سیمان و ریزدانه ها ، هر چقدر هم که روانی افزایش یابد نمی توان به بتن خود متراکم دست یافت .
تاثیر بر ویژگی های بتن سخت شده
مقاومت بتن :
استفاده از کاهنده آب اگر با کاهش نسبت آب به سیمان همراه باشد افزایش مقاومت را به دنبال دارد ضمن اینکه در صورت ثابت بودن نسبت آب به سیمان نیز به دلیل پخش کردن بهتر ذرات سیمان سبب بهبود فرایند آبگیری و افزایش مقاومت می شود.
اگر افزودن فوق روان کننده همراه با کاهش آب بتن باشد مقاومت فشاری را تا 25 درصد و یا حتی بیشتر افزایش می دهد . این افزایش مقاومت با استفاده از فراروان کننده ها به مراتب محسوس تر است و تولید بتن هایی با مقاومت فشاری 70 مگاپاسکال و بیشتر در شرایط کارگاهی به آسانی قابل طراحی و تولید می باشد. مقاومت خمشی بتن های دارای این افزودنی ها بهبود می یابد ولی نسبت افزایش آن در مقایسه با مقاومت فشاری کمتر است.

جمع شدگی(تکیدگی) و خزش :
متناسب با کاهش مقدار آب بتن ، جمع شدگی دراز مدت کمتر می شود و به همین منوال افزایش مقاومت فشاری بتن باعث کاهش خزش می گردد ولی بطور کلی می توان گفت حتی مصرف مقادیر ثابتی از افزودنی ها زمانی که همراه با سیمان های مختلف مصرف می شوند تاثیر متفاوتی بر جمع شدگی و خزش بتن سخت شده دارند .

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


دوام (پایایی) :
به طور کلی کاهنده های آب به دلیل پخش کردن ذرات سیمان و بهبود فرایند آبگیری و نیز بهبود تراکم پذیری ، سبب کاهش تخلخل و جذب مویینگی می شوند و در نتیجه نفوذ پذیری بتن کاهش و دوام آن در برابر عوامل مهاجم افزایش می یابد .
در بتن های هوازایی شده استفاده ازکاهنده های آب سبب افزایش مقاومت جداره حباب های هوا و بهبود پایایی بتن در برابر چرخه های یخ زدن و آب شدن می شود.
ارسال شده در:

بتن ریزی در زیر آب

چهارشنبه 17 آذر 1395
04:45
بیم BIM
بتن ریزی در زیر آب
چكیده مطالب :
 بتن ریزی در زیر آب شامل دو مورد زیر می باشد :
1- ساختن سازه مورد نظر در زیر آب
2- تعمیر سازه در زیر آب                    

   در مواردی که بتن ریزی در زیر سطح آب مورد نظر باشد می توان از دو روش زیر بهره گرفت :

  1- بتن ریزی با قیف و لوله

در این روش باید دقت شود  تا در اثر جریان آب مواد سیمانی شسته نشوند . لازم است برای بتن با  کارائی زیاد ، بتن ریخته شده در آب حداقل 350 کیلوگرم در متر مکعب مواد سیمانی داشته باشد . نسبت آب به سیمان در طرح اختلاط نباید از 45/0تجاوز کند . سیستم قیف و لوله باید کاملا" آب بند بوده و بتن به راحتی در آن حرکت نماید . در طول مدت بتن ریزی باید این سیستم از بتن پر باشد قطر لوله باید حداقل 8 برابر قطر بزرگترین اندازه سنگدانه مصرف باشد .


اسلامپ بتن باید بین 170 تا 250 میلیمتر انتخاب شود . سر لوله  همواره باید به میزان 100 تا 150 سانتیمتر در داخل بتن ریخته شده قرار گیرد .

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management  2- بتن ریزی با پمپ
  برای بتن ریزی با پمپ ، باید طرح اختلاط بتن چنان انتخاب شود که نسبت آب به سیمان کمترین مقدار ممکن را داشته و مقدار آن از 6/0تجاوز ننماید
   مقدار سیمان باید نسبتا" زیاد باشد ( در محدوده 350 تا 400 کیلو گرم در متر مکعب ) تا چسبندگی کافی بتن تأمین شود و خطر شسته شدن سیمان از بین برود . به منظور افزایش کارائی بتن می توان از سنگدانه های گردگوشه استفاده نمود .

 استفاده از دانه بندی پیوسته با حداکثر اندازه 38 میلیمتر و همچنین مقدار کافی ریزدانه ضروری است . چنانچه سنگدانه ها حاوی مقدار کافی ریزدانه نباشد ، می توان با افزودن مواد ریز چسبندگی کافی را در بتن ایجاد نمود.
بتنی که پمپ می شود باید تا حدی روان تر باشد تا از مسدود شدن لوله ها جلوگیری شود . به منظور آنکه آب به سیمان از حد مجاز بالاتر نرود باید برای تأمین روانی از مواد افزودنی مناسب نظیر روان کننده ها و فوق روان کننده ها یا مواد افزودنی آب نگهدار استفاده شود .
جز در مواردی که افزودنیهای ویژه مصرف می شود ، باید از سقوط آزاد بتن به داخل آب جلوگیری کرد تا پدیده جداشدگی ذرات رخ ندهد .
ارسال شده در:

بتن خود تراکم SCC

چهارشنبه 17 آذر 1395
04:44
بیم BIM
بتن خود تراکم SCC

 SCC تکنولوژی تازه ای از بتن است که در آن بتن می تواند در شکل های فشرده با آرماتوربندی زیاد در قالب ها ریخته شود بدون اینکه نیاز به هرگونه ویبره داشته باشد. جریان بتن ادامه پیدا می کند تا تمام فضاهای خالی قالب را پر کند؛ همچنین در اطراف میلگرد ها بطور کامل جریان می یابد بدون اینکه حباب هوا و تخلخل ایجاد شود. هیچ گونه جدا شدگی و آب انداختگی در طول بتن ریزی و در طول زمانی که بتن به حالت پلاستیک می رسد اتفاق نمی افتد. SCC بتن با اسلامپ بالا به شکل سنتی و قدیمی نیست. شکل 1 نتایج آزمایش اسلامپ را روی مخلوط SCC نشان می دهد. توجه شود که بتن مثل یک مایع ویسکوز جریان یافته است بجای اینکه نشانه های سنتی اسلامپ برای بتن های با اسلامپ بالا را داشته باشد. بتن به شکل قابل جریان با تغییرات در نسبتهای اختلاط و استفاده از افزودینهایی که از جداشدگی جلوگیری می کنند، ساخته می شود.
چگونه بتن SCC بسازیم؟
در ابتدا باید بدانیم که SCC نوعی بتن است. SCC طرح ویژه ای از مخلوط بتن نیست بلکه مخلوطی نیست با نشانه های مشابه از خصوصیات جریان است. مشخصات رئولوژیک به وسیله تغییرات در طرح اختلاط اصلاح شده اند و احتمالا با استفاده از سایر افزودنی ها.
اولاً مقدار زیادی از افزودنی های کاهنده آب (فوق روانی کننده ها)برای ایجاد روانی زیاد مخلوط استفاده می شوند که بسیار شبیه بتن های با اسلامپ بالا هستند. دوم مقادیر دانه بندی اصلاح شده است. برای ساختن یک مخلوط موفقی از SCC اندازه و شکل بزرگدانه ها خیلی مهم هستند. سوم برای رسیدن به مخلوط دارای چسبندگی که می بایستی نگهدارنده دانه ها باشد و آنها را به یکدیگر بچسباند مشخصات جریان تغییر داده شده است.
همچنین افزودنی های کاهنده آب قدیمی به مقدار فراوان برای ایجاد روانی زیاد مورد نیاز مخلوط استفاده می شوند.
نسل جدید فوق روان کننده های پلی کربوکسیلیت بکار می روند و بترتیب گلنیوم ، ادوا، ویسکوکریت، سوپر فلوکس، گریس، سیکا، و اکسیم توسط تولید کنندگانشان نامیده می شوند. این نسل جدید از فوق روان کننده ها کاهش آب زیاد و قابلیت حفظ اسلامپ بالا را بوجود می آورند.


اندازه دانه بندی، شکل آن مقدار و درجه بندی آنها نقش حیاتی در ساختن SCC ایفا می کنند. مشابه با هر گونه مخلوط بتن برای اینکه بتن بتواند از بین میلگردها عبور کند، اندازه دانه بندی می بایستی محدود شود. در SCC بیشترین اندازه اغلب 2/1 تا 8/3 اینچ ست.
دانه بندی نخودی قابل قبول تر از دانه بندی بادامی است زیرا دانه بندی بادامی تمایل به قفل شدن به یکدیگر را دارد. مقدار دانه های درشتدانه معمولا در مخلوط SCC کاهش پیدا می کند و در نتیجه نسبت ماسه به کل دانه بندی برابر با 2/1 یا بیشتر می شود.
درجه بندی دانه های مخلوط معمترین جنبه ساخت مخلوط SCC است. یک منبع بد دانه بندی شده ممکن است ساختن مخلوط SCC را غیر ممکن سازد. بیشتر شرکت های بتن ساز و تولید کنندگان بزرگ مخلوط های آماده بتنی برنامه های کامپیوتری برای مشخص کردن اپتیمم آب انداختگی مصالح از منابع در دسترس را دارند.
مشخصات ویسکوز مخلوط SCC بوسیله یکی از سه روش زیر بدست آمده است:
- مقدار زیادتر ریزدانه (بیش از 100/1 یارد مکعب).


ریزدانه ها می توانند سیمان، خاکستر بادی، پودر سنگ آهک، پودر شیشه زمینی و سرباره کوره آهن گدازی باشند.
- افزودن افزودنی های اصلاح کننده ویسکوزیته (VMA)با مواد ریزدانه کمتر
- افزودن ترکیبی از هر دو
نوع VMA مورد استفاده بستگی به این دارد که چه کسی سازنده مخلوط بتن آماده به وسیله افزودینهاست. هر شرکت مخلوط کننده ای، VMA خاص خود را دارد. اغلب و نه همیشه افزودنی های VMA در بتن سازی و ملات سیمان قبل از اینکه به طور مشخص به عنوان VMA از آن استفاده شود بکار می رود، نظیر بتن و ملات سیمان مقاوم در برابر آب شستگی.


نوع VMA مورد استفاده معمولا تاثیر زیادی ندارد، مگر اینکه سایر مشخصات افزودنی ها، مثل مقاومت در برابر آب شستگی، لازم باشد نیاز مهم به VMA آنست که یک مخلوط مقرون به صرفه بوجود می آوردکه برآورده کننده ثابت های رئولوژیک، سختی و نیازهای طولانی مدت به بتن است سایر افزودنی های ممکن است در مخلوط SCC از وقتی که طرح اختلاط معمولی گسترش داده شده است نظیر عوامل محبوس کننده هوا، کندگیر کننده ها یا عامل های کنترل هیدراسیون و افزودنی های مقاوم در برابر خوردگی، بهمراه سایرین استفاده شوند. زمانی که بیشتر افزودنی ها یا یکی از آنها سازگار هستند هم تولید کننده بتن می بایستی همیشه مخلوط خود را برای مشخص کردن سازگاری این افزودنی ها کنترل کند. اگر چه آزمایش مخلوط می بایستی انجام شود تا مشخص شود که سایر جنبه های مخلوط مثل زمان گیرش و مشخصات رئولوژیک بطور ناشناخته تغییر خواهد کرد
تاریخچه SCC
SCC برای اولین بار در اواخر دهه 1980 میلادی در ژاپن ساخته شد تا کار مورد نیاز برای بتن ریزی مناسب را کاهش دهد. پس از توسعه آن بوسیبله جامعه مهندسی ژاپن تکنولوژی بسرعت آنرا پذیرفت. چندین ساختمان بزرگ با استفاده از SCC ساخته شده است از جمله دو تکیه گاه لنگرگاهی پل معلق را آکاشی کایکیو با استفاده از 512 هزار متر مکعب بتن و 250 هزار متر مکعب بتن از SCC برای هر کدام. استفاده از بتن SCC در این مناطق زمان بتن ریزی را 2 تا 2.5 سال کاهش داد. بتن در اعماق بیش از 3 متر بدون هر گونه جداشدگی و بدون نیاز به استفاده از ویبراسیون ریخته شد.
استفاده از بتن SCC در ایالات متحده امریکا در طول 5 سال اخیر روبه گسترش بوده و در حال حاضر این تکنولوژی در صنعت بتن های پیش ساخته استفاده می شود. دیگر بخش هایی که در اهداف استفاده از SCC قرار گرفته اند عبارتند از:
بتن ریزی در مناطق مسطح و صاف، ستون ها و دیوارها.
کاربردهای SCC فراوان هستند؛ محدودیت ها فقط بوسیله اطلاعات صنایع از آن بوجود می آیند و قابلیت های زیادی برای تولید و پذیرش آن وجود دارد.
مشخصات رئولوژیک بتن SCC
بطور سنتی یکی از مشکلات بتن های با اسلامپ بالا تمایل آنها به جداشدگی و آب انداختگی است توسعه تکنولوژی ساختن بتن SCC این امکان را فراهم می کند تا بتنی بسازیم که اسلامپ بالایی داشته باشد. به هر حال، رفتار بتن های SCC نسبت به مخلوط های با اسلامپ بالا بسیار متفاوت است.
یک مخلوط SCC دارای ویژگی های زیر است:
- جدا نشدگی: مصالح دانه ای به حالت معلق در مخلوط باقی می ماند تا زمانیکه در قالب جریان یابد.
- آب نینداختن: آب به بالای مخلوط نخواهد آمد و یا در آزمایش جریان از گوشه های صفحه زیرین خارج نخواهد شد. شکل 1 بخوبی هر دو مشخصه جدا نشدگی و همچنین پایداری مخلوط را نشان می دهد.
- ویبراسیون: هیچ گونه ویبره ای در زمان بتن ریزی لازم خواهد بود . SCC به دور میلگردها و سایر منافذ، تحت اثر وزن خود در قالب، جریان خواهد یافت.
- پخش جریان: پخش جریان به قطر 18 اینچ یا بیشتر به دست خواهد آمد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


- زمان گیرش: زمان گیرش اولیه در بیشتر مخلوط های SCC به بیش از 90 دقیقه خواهد رسید که این بستگی به مواد افزودنی مورد استفاده و مقدار آب مصرفی مخلوط دارد. این قابلیت می تواند مشخصه ویژه متداولی برای بسیاری از کاربردهای بتن در صنعت حفاری باشد.
مشخصات سخت شدگی SCC :
همانند بتن های معمولی ویژگی های سخت شدگی بتن های SCC با توجه به طرح های اختلاط متفاوت است.
به دلیل اینکه اغلب مقدار سیمان و ریزدانه زیاد است، بتن های با مقاومت بالا ممکن است به دست آیند. (با مقاومت بیش از Psi8000) به هر حال مقاومت های بتن از Psi 5000 به سادگی قابل حصول است. سایر مشخصات سخت شدگی، نظیر مدول سخت شدگی، مشابه مخلوط های بتن معمولی هستند.
مشخصات و ویژگی های بلند مدت مخلوط های SCC نظیر دوام و خزش، در حال حاضر شناخته شده نیستند زیرا تحقیقات اجرایی طولانی مدتی وجود ندارد. مقدار زیادماسه در بعضی از مخلوط ها می تواند منجر به مقادیر بالاتر انقباض شوند. بهرحال، آزمایش های انجام شده تاکنون نشان می دهند که بیشتر مخلوط های SCC و رفتار و مقادیر مشابهی در انقباض، در مقایسه با بتن های معمولی نشان می دهند

ارسال شده در:

بتن خرده لاستیكی Crwmb Rubber Concrete

چهارشنبه 17 آذر 1395
04:43
بیم BIM
بتن خرده لاستیكی Crwmb Rubber Concrete


«چندی است تحقیق پیرامون ساخت بتن با خرده لاستیك در آمریكا و اروپا آغاز شده است و بزودی استفاده از آن بصورت پانل های پیش ساخته و حفاظ در كناره های بزرگراهها و كنار پیاده روها و پوشش بامها اجرایی شده است. وزن كمتر، عایق بودن در برابر صدا و الكتریسیته، كاهش جمع شدگی و ترك بتن (shrinkage) و نیز عایق بودن در برابر حرارت از مزیات آن است كه می تواند توجیهی بر مقاومت و باربری كمتر همچنین هزینه تولید بالاتر آن باشد. با توجه به فزونی تایرهای مستعمل و نیز وسعت موارد استفاده از این نوع بتن آماده در آینده، انتظار می رود كاربری این نوع بتن بزودی در صنعت ساختمان آغاز شود.

با انجام مطالعات در حال حاضر قابلیت استفاده از بتن لاستیكی به صورت پیش ساخته ایجاد گردیده است. بدلیل قیمت كمتر مواد اولیه امكان كاربرد گسترده آن فراهم شده، در حالیكه در ابتدا استفاده از آن غیر معقول می نمود.» (مهندس كربلائی كریمی، پائیز 1384 ص 40)
«با اطلاع بیشتر از تاریخچه كوتاه تولید آن، مزایای آن نیز بیشتر نمایان خواهد شد. در اواخر سال 1990 دكتر هان زو مهندس دانشگاه آریفزونا از خرد شدن تعدادی لاستیك مستعمل كه به ناحیه فونیكس ارسال شده بود به فكر افتاد كه راهی جهت تبدیل و استفاده آنها در بتن ارائه دهد. با تهیه امكانات آزمایشگاهی و شرایط آزمایش عملی كردن این ایده آغاز شد. دو یار دیگر یعنی جرج وی – و دوك كارسون نیز به او پیوستند و به تدریج تبدیل به مهندسین مشاور شدند جرج وی سرپرست طراحی رو سازی بخش حمل و نقل آریزونا و دوك كارسون عضو هیئت امنا مهندسی و پژوهشی چرخ های لاستیكی مستعمل بود. بعدها مارك بلسر كه مدیرسازه FNF بود به جمع گروه اضافه شد.
ابتدا پروژه بصورت اجراء به روش (بتن درجا) مطرح شد، اما بعداً بصورت كاربردهای پیش ساخته قبول گردید، چون در روش بتن درجا به خصوصیات بسیاری جهت تهیه خرده لاستیك نیاز است. ضمن اینكه در بتن پانلی یا پیش ساخته مقاومت در برابر تغییرات درجه حرارت مناسب تر است و نسبت به بتن معمولی میزان انقباض و انبساط آن به نصف كاهش می یابد. دیگر مزیت آن كاهش جمع شدگی بتن و در نتیجه كاهش ترك خوردگی ناشی از آن تا حدود محو كامل تركها ادامه دارد. این مزایا عالی هستند، اما خصوصیات منفی مانند كاهش محسوس مقاومت نیز وجود دارد و با افزایش مقاومت به سیمان بیشتری در نسبت تركیب نیاز است. كاربری فراوان و گسترده بتن خرده لاستیكی مقررات رسمی ADOT را در پی دارد و اولین كاربری آن استفاده از قطعات پیش ساخته مانند جداول كنار خیابانها است كه می توان آنها را سبك تر، سریع تر و قابل حمل تر ساخت. پانلهای كنار بزرگراها نیز مقاومت بسیار مناسبی در برخورد اتومبیل ها نشان داده است. ساخت لوله فاضلابها- برق- تلفن و كابل های زیر پانلهای پیش ساخته از رویاهای قابل دسترس انسان در آینده است. ساختمانهایی كه كف بام آنها از مصالحی با خاك رس اجرا شده در برابر یخ زدگی مقاومتی ندارند، اما چنانچه بتوان در بام ساختمانها از پانلهای پیش ساخته استفاده كرد علاوه بر رفع مشكل فوق، به كاهش وزن و كنترل صدا نیز كمك می شود. آزمایشها و تصاویر دوربین مادون قرمز نشان می دهد كه بتن خرده لاستیكی دارای عملكرد بهتر از سایر پوششهای مشابه است. خصوصاً عدم هدایت گرما در این نوع بتن قطعه پازل گم شده ای است كه كاهش گرمای اماكن مسكونی در جزایرگرمسیری را تامین می نماید. شبهاتی نیز موجود است، لیكن متخصصین معتقدند بدلیل مزایایی فراوان این نوع بتن، هزینه های ظاهری بالا در تولید آن توجیه پذیر و استفاده از آن سریعاً عمومی خواهد شد.» (مهندس كربلائی كریمی، پائیز 1384 ص 40 و 41)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

بررسی تاریخی کاربرد بتن در معماری

چهارشنبه 17 آذر 1395
04:41
بیم BIM
بررسی تاریخی کاربرد بتن در معماری

بررسی تاریخی کاربرد بتن در معماری نشان می دهد که بتن توسط معماران رومی و صدر مسیحیت مورد استفاده قرار می گرفت، اما در قرون وسطی و رنسانس اغلب بی استفاده ماند، تا آنکه در نیمه دوم قرن نوزدهم بار دیگر، عمدتا برای مصارف معمولی، مورد توجه قرار گرفت، بویژه در مواردی که ساخت ارزان، قابلیت ایجاد دهانه های عریض و نسوز بودن، ضرورت به کارگیری آن را ایجاب می کرد. مسلح کردن بتن نیز که برای این کار میلگردهای فولادی را به منظور استحکام بیشتر در میان بتن قرار می دادند، به دهه 1870 باز می گردد. معماران قرن نوزدهم بعضا به قابلیت های بتن مسلح خیلی اطمینان نداشتند و نسبت به آن بدگمان بودند. بتن در آن زمان یک ماده خیلی جدید به شمار می رفت و ویژگی های آن برای معماران بخوبی قابل درک نبود، زیرا فاقد یک فرم ذاتی و پایدار بود. جالب آنکه این دقیقا همان خصوصیتی است که بتن را برای بسیاری از معماران امروز به وسیله ای امیدوارکننده جهت تحقق ایده هایشان تبدیل می کند.

پدیده بتن در چند سال آخر قرن نوزدهم که معماران سعی کردند سبکی مبتنی بر این مصالح بیابند، آشکارتر شد. در حالی که یکی از طراحان احتمالا چنین استدلال می کرد که ویژگی انعطاف پذیری بتن آن را به ماده ای مناسب برای بیان گرایی هنری در معماری تبدیل می کند، دیگری ممکن بود بر نقش روش قاب و قاب بندی تکیه کند و مدعی ارزش گذاری بر نمونه های پیشین گوتیک یا حتی شیوه های معماری فولاد و شیشه شود. نظریات مشابه مختلفی نیز با توجه به جنبه بیرونی بتن ابراز می شد، بدین معنا که یک معمار، بتن را ماده ای معمولی و پیش پاافتاده و نیازمند پوشانیده شدن با کاشی ها و روکارهای آجری می دانست و دیگری از زیبایی ذاتی آن دم می زد که به همین دلیل باید نمایان می ماند. استفاده گسترده و فراگیر از بتن مسلح در معماری حدودا به نیمه اول قرن بیستم باز می گردد. این ماده جدید به دلیل برخورداری از قابلیت استفاده در بناهای مختلف و نیز فرم پذیری قابل توجهش، در آن زمان در مقیاس وسیع مورد استفاده قرار گرفت و با سرعت شگفت آوری تاثیرات خود را در معماری بر جای گذاشت و بین سالهای 1910 و 1920، تقریبا به علامت مشخصه معماری جدید تبدیل شد. شاید از بسیاری جهات بتوان گفت خردگرایی و بتن مسلح دو عنصری بودند که سرانجام در دوره افتخارآمیز معماری مدرن در دهه 1920 در یکدیگر ادغام شدند؛ معماران خردگرای این دهه که بتن را به لحاظ برآورده کردن نیازهای اساسی چون ارزانی، یکسان سازی، نورپردازی کافی، تهویه گسترده و فضاهای داخلی انعطاف پذیر و نامحدود، ماده ای مناسب یافته بودند، در سطح وسیع آن را مورد استفاده قرار دادند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

تحقیقات بر روی خواص بتن

چهارشنبه 17 آذر 1395
04:40
بیم BIM
تحقیقات بر روی خواص بتن

امروزه بتن با گذشت سالها از پیدایش و کاربرد آن به صورت کنونی، دستخوش تحولات و پیشرفت های شگرفی شده است. از زمان شروع استفاده گسترده از بتن مسلح در ساخت وسازها (در بیش از یک قرن قبل)، برخی انگاره های بنیادی درباره خواص این ماده و محدودیت های آن تاکنون با چالش و تردید جدی مواجه نشده بودند، اما در سالهای اخیر، با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی، تحقیقات متعددی روی خواص بتن صورت گرفته و در حال حاضر طیف متنوعی از فرآورده های آن ابداع و به بازار عرضه شده اند که این قبیل انگاره ها را به چالش کشیده و آزادی بیشتری جهت تجربه و ابداع در اختیار معماران و مهندسان قرار داده اند. بر این اساس است که در سالهای اخیر، معماران مختلف در پروژه هایشان برخی از انگاره های غالب درباره فرم معماری و فناوری بتن را به چالش کشیده و رویکرد های جدیدی را در هر دو زمینه ارائه کرده اند. بسیاری از معماران نیز با کاربرد هوشمندانه بتن، از آن به عنوان ابزاری جهت خلق زیبایی در آثارشان بهره جسته اند. البته با توجه به پیشرفت های سریع و روزافزون صنعت بتن در سالهای اخیر، به نظر می رسد در سالهای آینده شاهد استفاده گسترده تری از قابلیت های بتن در عرصه معماری خواهیم بود

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:
برچسب ها:بتن ،خواص بتن ،

فوق روان کننده و کاهش دهنده شدید آب بتن

چهارشنبه 17 آذر 1395
04:39
بیم BIM
فوق روان کننده و کاهش دهنده شدید آب بتن

فوق روان کننده بر اساس الزامات استاندارد ASTM-C494 Types A& F ساخته می شوند این مواد را بعنوان روانسازهای بتن و فوق روانسازهای بتن مصرف کنند و براساس استاندارد 2930 ایران ساخته می شوند.
گفتنی است این مواد ممکن است توسط تولید کنندگان بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی برای تولید کار آمد و مقرون به صرفه زمانی که شکل پذیری زیاد بتن و افزایش مقاومت اولیه و نهایی مد نظر است ، مورداستفاده قرار گیرند .
باید اشاره کرد این محصولات در کاهش آب بسیار موثر بوده تا جایی که وقتی به عنوان یک کاهش آب دهنده شدید آب بتن مورد استفاده قرار می گیرند در مقادیر متعارف می تواند به سادگی بین 20%-18% کاهش در میزان آب مصرفی ایجاد نماید ودر مواردی در بتنهای خاص و با استفاده از مقادیر متعارف، کاهش آب تا حداکثر 40% نیز ممکن شده است .
همچنین خاصیت روان کنندگی زیاد این مواد سبب می شود بتنی با اسلامپ زیاد، روان و خود تراز شونده حاصل گردد . کارآیی این بتن نسبت به بتن معمولی بسیار شگرف و قابل تمایز است . بطوریکه بتن با حداقل عملیات و ویبره کردن یا حتی به خودی خود ، در حالیکه مصرف آب آن به حداقل رسیده در قالب جای می گیرد .
شایان ذکر است از ترکیب خواص فوق روان کنندگی و کاهش دهندگی شدید آب بتن مزایای زیر حاصل می گردد :
مقاومت اولیه زیاد امکان تسریع در عملیات بازکردن قالبها و باعث استفاده مقرون به صرفه تر از قالبهامی شود، مقاومت اولیه و نهایی زیاد برای بتن پر مقاومت و مقرون به صرفه، افزایش کار آیی باعث کاهش هزینه های استهلاک و سختی کار می گردد و افزایش اسلامپ ،امکان تولید بتنی خود تراز شونده رابوجودمی آورد، مقاومت نهایی بالاتر به مهندسین محاسب قدرت انعطاف بیشتری را در ارائه یک طرح بهینه اقتصادی ارائه می دهد .
خاصیت فوق العاده روان کنندگی باعث تسهیل در پمپ نمودن و کاهش نیاز به ویبره کردن بتن می گردد .
نسبت آب به سیمان کاهش یافته ، دوام و تراکم بیشتر بتن را با کاهش نفوذپذیری بتن باعث می شود

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:
برچسب ها:بتن ،فوق روان کننده ،

مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب مهندسی و مدیریت ساخت ، Construction Engineering Management


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب مهندسی و مدیریت ساخت ، Construction Engineering Management,مدل سازی اطلاعات ساختمان, building information modeling
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling است. ||