درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب ابر مدیریت

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

5 نکته برای مدیریت منابع

یکشنبه 21 آذر 1395
02:19
بیم BIM
5 نکته برای مدیریت منابع

    جلسات منظم برگزار کنید. حتی اگر تیم شما در مکان های مختلف پراکنده است، می توانید با استفاده از ابزارهای مشارکتی، ویدئو کنفرانس ها، یا مکالمات تلفنی، جلساتی منظم برگزار نمایید. این جلسات کمک می کند تا اعضای تیم به عنوان یک تیم پروژه، دور هم جمع شوند و همچنین به شما کمک می کند تا از اینکه چه کسی چه کاری انجام می دهد، آگاه گردید.

    از گزارش های منابع استفاده کنید. این گزارش ها می تواند به شما نشان دهد که بار کاری کدامیک از اعضای تیم، زیاد است و چه کسی وقت آزاد برای تخصیص کار بیشتر دارد.

    از تایم شیت ها استفاده کنید. تایم شیت ها کمک می کنند تا پیشرفت واقعی را ثبت کنید و ببینید تاکنون چه کسی چه کاری انجام داده است؛ سرعت کار افراد را نیز مشخص می سازند. بنابراین، در صورت نیاز به برآورد مجدد مدت زمان فعالیت ها، می توانید از تایم شیت ها کمک بگیرید.

    پیشرفت را مورد پایش قرار دهید. گزارش های پیشرفت، نشان می دهد که چقدر از برنامه جلوتر یا عقب تر هستید. اگر بدانید که پروژه شما نسبت به برنامه چگونه پیش می رود، خواهید توانست تیم خود را بسیار مؤثرتر مدیریت کنید.

    برای دور هم جمع کردن تیم وقت بگذارید. گذشته از جلسات پروژه، گرد هم آمدن اعضای تیم با یک هدف مشترک، می تواند بسیار مفید باشد. لازم نیست برای این کار، هزینه زیادی صرف کنید؛ می توانید در مورد یک مسابقه ورزشی صحبت کنید، یا اینکه ناهارتان را با هم میل کنید. هر چه اعضای تیم بیشتر با هم باشند، کار کردنشان با یکدیگر، آسانتر خواهد شد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

آیا شما یک مدیر پروژه قوی هستید؟

یکشنبه 21 آذر 1395
02:14
بیم BIM
آیا شما یک مدیر پروژه قوی هستید؟

یک صفحه کاغذ بردارید و به پرسش های زیر، که در مورد مهارت ها و رفتارهای مدیریت پروژه می باشد، پاسخ "بله" یا "خیر" بدهید تا دریابید که در زمینه مدیریت پروژه چقدر قدرت دارید؟

    شما خوب برنامه ریزی نمی کنید، زیرا خود را یک "کننده" می دانید نه یک "برنامه ریز". (بله/ خیر)
    شما با حداقل همکاری و تعامل با مشتریان و اعضای تیم، مدیریت می کنید. (بله/ خیر)
    شما ترجیح می دهید برای مشکلات، عذرخواهی کنید به جای آنکه مسئولیت آنها را بر عهده بگیرید. (بله/ خیر)
    شما یک فرد "جهت پذیر" هستید. (بله/ خیر) آیا رفتار مشتری مدارانه، برای شما به این معناست که هرچه را مشتری می خواهد، بپذیرید؟
    شما اجازه می دهید مشکلات باقی بمانند تا به فاجعه تبدیل شوند. (بله/ خیر)
    شما برنامه زمانبندی تهیه نمی کنید، و یا اینکه آنرا به روز نگه نمی دارید. (بله/ خیر)
    شما به جای آنکه اقرار کنید به زمان بیشتری نیاز دارید، ترجیح می دهید کار را با کیفیت ضعیف تحویل دهید. (بله/ خیر)
    شما به جای مدیریت انتظارات، موارد غیرمنتظره را در آخرین دقیقه مدیریت می کنید. (بله/ خیر)
    شما ریسک ها را نادیده می گیرید. (بله/ خیر)
    شما حداقلِ اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دیگران قرار می دهید. (بله/ خیر)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


اکنون برای محاسبه امتیاز خود و نتیجه گیری، تعداد پاسخ های "بله" را مشخص کنید.

    اگر این تعداد، "صفر" باشد، احتمالاً شانس خوبی برای موفقیت به عنوان یک مدیر پروژه دارید.
    اگر "1" پاسخ "بله" داده باشید، بیانگر آن است که کامل نیستید، اما تاحدی قوی هستید. بر روی موضوع مربوطه کار کنید تا در آینده بتوانید به آن پاسخ "خیر" بدهید.
    "2" یک امتیاز مرزی است. شما با تمرکز بیشتر، قادر خواهید بود تا بر نقاط ضعف خود غلبه کنید.
    اگر تعداد پاسخ های "بله" بیشتر از 2 باشد، باید بر روی مهارت ها و رفتارهای مدیریت پروژه خود، کار کنید. پس از تقویت مهارت ها و رفع نقاط ضعف خود، مجدداً به این پرسش ها پاسخ دهید و قدرت مدیریت پروژه خود را محک بزنید.


ارسال شده در:

7 جنبه مدیریت مستندات

یکشنبه 21 آذر 1395
02:14
بیم BIM
7 جنبه مدیریت مستندات

    محل ذخیره سازی مستندات را تعیین کنید. اعضای تیم پروژه باید محدوده و مسئولیتی مشترک برای ذخیره سازی مستندات داشته باشند. این می تواند یک فایل، دایرکتوری، یا قفسه پرونده های کاغذی باشد. مدیر پروژه باید مطمئن شود که مستندات در جاهای مختلف ذخیره نمی شوند.

    نوع مستندات را تعیین کنید. تیم باید بداند که چه نوع مستنداتی را باید در مخزن مستندات، نگهداری نماید.

    ساختاری برای سازماندهی مستندات تعیین کنید. پس از تعیین محل ذخیره سازی مستندات، باید ساختار فولدرها و دایرکتوری ها نیز مشخص گردد تا اعضای تیم بدانند که مدارک را در کجا ذخیره کنند و در هنگام نیاز از کجا بازیابی نمایند.

    استانداردهای نامگذاری را تعیین کنید. حتی با داشتن یک ساختار مناسب، پیدا کردن مدارک، دشوار خواهد بود. یک استاندارد نامگذاری مشترک برای مستندات، کار را آسانتر خواهد ساخت.

    تعیین کنید کدام نسخه ها باید نگهداری شوند. مدیر پروژه باید تعیین کند که برای کدامیک از مستندات باید تمامی نسخه های تأیید شده نگهداری شود و برای کدامیک، فقط نگهداری آخرین نسخه کافی است.

    تعیین کنید که آیا وضعیت تأیید مدارک را پیگیری خواهید کرد و چگونه. هنگامی که مدارک به تأیید نیاز داشته باشند، و خصوصاً اگر فرآیند تأیید، طولانی باشد، مهم است که مشخص باشد که وضعیت تأیید هر مدرک، در چه مرحله ای قرار دارد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    برای مدارک و مستندات، فرمت های استاندارد تعیین کنید. اگر مستندات از نظر نوع و اندازه فونت، عنوان، پانویس، صفحه جلد، فهرست مندرجات، و ... دارای یک فرمت استاندارد باشند، در دراز مدت هم تهیه آنها آسانتر خواهد بود و هم مطالعه آنها.


ارسال شده در:

تکنیک های ویژه برای مدیریت تیم های مجازی

یکشنبه 21 آذر 1395
02:12
بیم BIM
تکنیک های ویژه برای مدیریت تیم های مجازی

    اطمینان حاصل کنید که تمامی افراد، تجهزات مناسب را در اختیار دارند. اعضای تیم مجازی باید به شبکه شرکت دسترسی داشته باشند و لازم است که اگر در شرکت حضور یافتند، بتوانند کار خود را انجام دهند. مطمئن شوید که اعضای تیم که در نقاط دور حضور دارند، سخت افزار، نرم افزار و سایر تجهیزات لازم برای انجام کارشان را در اختیار دارند.

    از تکنولوژی مشارکتی استفاده کنید. محصولات بسیاری در بازار وجود دارد که امکان همکاری بسیار آسانتر افرادی را که در مکان های مختلف قرار دارند، فراهم می آورد. بسیاری از این محصولات، تحت وب کار می کنند.

    مطمئن شوید که افراد، دارای برخورد و رفتاری مناسب هستند. هم مدیر پروژه و هم اعضای تیم باید نسبت به همکاری ها و ارتباطات کار تیمی، هنگامی که بخشی از تیم درمکانی دوردست قرار دارد، حساس و کوشا باشند.

    فرآیندهای ارتباطی مناسب برقرار کنید. مدیر پروژه باید یک برنامه ارتباطی فعال ایجاد کند تا مطمئن شود که اعضای پراکنده تیم، بخوبی با یکدیگر کار می کنند.

    تبادلات را برنامه ریزی کنید. گاهی چندین نفر در نقاط مختلف بر روی اقلام قابل تحویل واحد یا مرتبط کار می کنند. در چنین مواردی، لازم است مدیر پروژه، قوانینی برای انتقال کار و اطلاعات از فردی (یا تیمی) به فرد (یا تیم) دیگر برقرار نماید، خصوصاً اگر افراد در مکان هایی با اختلاف زمانی، حضور داشته باشند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

7 عنصر کلیدی برنامه مدیریت هزینه

شنبه 20 آذر 1395
08:06
بیم BIM
7 عنصر کلیدی برنامه مدیریت هزینه

برنامه مدیریت هزینه، فرآیندی را که برای مدیریت بودجه پروژه، مورد استفاده قرار می گیرد، تشریح می نماید. اجزای این برنامه عبارتند از:

    نقش ها و مسئولیت ها: شما می توانید نقش های مختلف و اختیارات آنها برای دسترسی به بودجه پروژه را تعریف کنید.

    فواصل تکرار: زمانبندی تجزیه و تحلیل بودجه باید مشخص گردد. در بسیاری از پروژه ها، این کار، ماهیانه انجام می شود.

    فیدبک: بیان می کند که فیدبک بودجه چگونه ارائه خواهد شد. احتمالاً می تواند از طریق گزارش های اتوماتیک سیستم مالی باشد، یا یک فرآیند پیگیری دستی، و یا هر دو.

    بازنگری تغییرات بودجه و تأیید آن: در این بخش تعریف می کنید که ارزیابی و تأیید تغییرات پیشنهادی بودجه، طی چه فرآیندی انجام خواهد گردید.

    ابزارها: در مورد هر گونه ابزار بودجه ای که در این پروژه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت، توضیح دهید؛ همچنین اینکه چه افرادی به این ابزار دسترسی خواهند داشت و هر یک از آنها با این ابزار چه کاری می توانند انجام دهند (خواندن بودجه، به روز کردن ارقام، و ...).

    گزارش ها: انواع و عناوین گزارش هایی که برای مدیریت بودجه مورد استفاده قرار می دهید، افرادی که آنها را دریافت خواهند کرد، فواصل زمانی ارائه آنها، و غیره را توضیح دهید.

    یکپارچه سازی بودجه: معمولاً هر پروژه دارای بودجه ای مستقل است؛ اما در برخی از موارد، بودجه کل حاصل تجمیع سایر بودجه های ضمنی است. همچنین ممکن است بودجه شما بخشی از بودجه یک پورتفولیو یا برنامه سطح بالاتر باشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

ارسال شده در:

مدیریت حالات عصبی در هنگام سخنرانی

شنبه 20 آذر 1395
08:05
بیم BIM
مدیریت حالات عصبی در هنگام سخنرانی

بروز حالات عصبی در هنگام سخنرانی، اجتناب ناپذیر است. بنابراین لازم است استراتژیی را دنبال کنید که تمرکز شما بر حالات عصبیتان را از بین ببرد و این انرژی را در جهت مثبت، مورد استفاده قرار دهد. با کنترل هر چه بیشتر تردیدهایتان، اعتماد به نفس خود را در مورد اینکه می توانید یک سخنرانی عالی ارائه کنید، افزایش خواهید داد. این اعتماد به نفس، حالات عصبی شما را خنثی خواهد کرد و شما چرخه ای مثبت برای خود ایجاد خواهید نمود.
حالات عصبی، دشمن شما نیست و شما مجبور نیستید از صحبت کردن در جمع بترسید.
برای سخنرانی بعدی خود:

    زیرکانه عمل کرده، آگاهی خود را افزایش دهید.
    خوب تمرین کنید و خود را آماده سازید.
    چند تکنیک آرام سازی فیزیکی را امتحان نمایید.

با حفظ آرامش و خونسردی و ارائه یک سخنرانی خوب، خود را شگفت زده کنید و شنوندگانتان را تحت تأثیر قرار دهید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

مدیریت کمال گرایان

شنبه 20 آذر 1395
07:36
بیم BIM
مدیریت کمال گرایان

کمال گرایی ناهنجار، هنگامی اتفاق می افتد که شخصی به طور غیر واقع بینانه استانداردهای بالایی را در کار خود دنبال می کند. کمال گرایان ناهنجار غالباً زیاد خود را سرزنش می کنند و بندرت از کاری که به پایان رسانده اند، احساس رضایت می کنند. مهمتر اینکه آنها معمولاً نمی توانند موعدها را رعایت کنند، نمی توانند کارها را به دیگران واگذار نمایند، و ممکن است باعث رنجش همکاران خود بشوند.
مطالعات بیشمار، کمال گرایی را به: طفره رفتن و به تعویق انداختن، افسردگی، اختلال در خوردن، اختلال عقده- اضطرار، اضطراب عمومی، استرس شدید، سطح پایین محترم شمردن خود، و حتی خودکشی، مرتبط می سازد.
اگر در تیم خود افرادی کمال گرا دارید، پتانسیل آنها را به شیوه های زیر، تحت کنترل درآورید:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    به آنها کمک کنید تا خودآگاهی خود را افزایش دهند.
    به آنها اطمینان دهید که نقشی مناسب به ایشان سپرده شده است.
    به آنها با احتیاط فیدبک بدهید.
    به آنها کمک کنید تا از اشتباهات خود درس بگیرند.


ارسال شده در:

10 نکته برای مدیریت مناسب زمان

شنبه 20 آذر 1395
07:35
بیم BIM
10 نکته برای مدیریت مناسب زمان

    همه شما در مورد تهیه To-Do-List می دانید. همواره از همینجا شروع کنید.
    فعالیت های خود را به گونه ای مناسب، زمانبندی کنید. توجه داشته باشید که باید زمانی را برای خودتان در نظر بگیرید تا کارهایی را که لازم است، انجام دهید.
    زمانی را برای وقفه ها و وقایع غیر منتظره در نظر بگیرید.
    سعی کنید برنامه شما دارای تنوع باشد. بدون تنوع، خسته خواهید شد، و خوب کار کردن در حال خستگی، دشوار است. همچنین بدون وجود تنوع، ممکن است شغلتان برای شما کسل کننده بشود.
    از پذیرفتن تعهدات بیش از حد، بپرهیزید.
    گفته می شود که نمی توان به هر چیزی، "نه" گفت. اگر واقعاً به کمک شما نیاز هست، سعی کنید همکاری نمایید. اگر از دیگران انتظار همکاری دارید، شما هم باید با آنها همکاری کنید.
    هرگز سر خود را شلوغ نکنید تا بتوانید از زمان آزاد خود، استفاده مؤثر به عمل آورید.
    برای پرهیز از تداخل کارها، قرارهای ملاقات را ثبت کنید.
    اگر دیگران شما را منتظر نگه می دارند، از آنها بخواهید که بعداً به شما مراجعه کنند.
    اگر افرادی زیر دست شما کار می کنند، ببینید آیا می توانید بخشی از کارها را به آنها بسپارید؛ البته با توجه به اینکه بار کاری آنها هم نباید زیاد شود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

دام هایی که باید از آنها دوری جست

شنبه 20 آذر 1395
07:34
بیم BIM
دام هایی که باید از آنها دوری جست

تعدادی اشتباه متداول وجود دارد که مدیران تازه کار، آنها را مرتکب می شوند. مراقب باشید تا از این اشتباهات دوری کنید. این اشتباهات عبارتند از:

    اینکه تصور کنید که می توانید به دانش شغلی و مهارت های تکنیکی خود تکیه کنید و به عنوان یک مدیر، پیشرفت نمایید. بسیار ضروری است که برای توسعه مهارت های مردمی و مدیریتی مناسب نیز وقت بگذارید. این مهارت ها می توانند از مهارت های تکنیکی شما مهمتر باشند.
    اینکه در مشورت کردن منظم با رئیستان کوتاهی کنید، با این تصور غلط که بخواهید نشان دهید خود می توانید از عهده کارها برآیید.
    اینکه نزد رئیستان بروید بدون آنکه در مورد مسئله ای اندیشیده باشید، و بدون آنکه اندیشیده باشید که چگونه می توان آنرا حل نمود.
    اینکه رئیستان را شرمسار کنید، یا اجازه بدهید که او دچار تعجبی تند و زننده بشود.
    اینکه کاری انجام دهید که لازم شود رئیستان نزد دیگران از شما دفاع کند. این امر می تواند وجهه او را نزد مقامات هم رتبه یا ارشدش تنزل دهد.
    اینکه در گفتگو با مشتریان خود (اعم از داخلی یا خارجی) در مورد آنچه که آنها از شما و تیمتان می خواهند، کوتاهی کنید.
    اینکه از اختیارات خود، نابجا استفاده کنید؛ مطمئن شوید که آنچه از دیگران می خواهید انجام دهند، در جهت منافع سازمان است.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

مهارت های مدیریت تیم

شنبه 20 آذر 1395
07:33
بیم BIM
مهارت های مدیریت تیم

هنگامی که از یک کارگر به یک مدیر خط ارتقا می یابید، لازم است مجموعه جدیدی از مهارت ها را فرا بگیرید و از ابزارها و تکنیک های جدیدی استفاده کنید. این امر در حوزه های کلیدی مدیریت، از جمله: سازماندهی، ایجاد انگیزه، توسعه تیم و برقراری ارتباط با تیم، به شما کمک خواهد کرد.
بالاتر از همه، بیاموزید که چگونه کارها را به دیگران واگذار کنید. همچنین بیاموزید که چگونه:

    در افراد، انگیزه بیافرینید.
    اعضای تیم را توسعه دهید.
    با افراد داخل و خارج تیم خود، ارتباط مؤثر برقرار نمایید.
    نظم را به طور مؤثر مدیریت کنید.
    به علاوه، مطمئن شوید که از اشتباهاتی که اکثر مدیران تازه کار مرتکب می شوند، پرهیز می کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

چقدر در مدیریت تغییر مهارت دارید؟

جمعه 19 آذر 1395
12:00
بیم BIM
چقدر در مدیریت تغییر مهارت دارید؟

در اغلب سازمان ها تغییر، غیر قابل اجتناب است. به همین دلیل احتمال اینکه در مقطعی از زمان، درگیر یک پروژه تغییر بشوید، زیاد خواهد بود - خواه یک تغییر ساده در شیوه برخورد شما و تیمتان با نارضایتی های کارفرما باشد، یا یک تغییر عمده در سیاست یا استراتژی سازمان.
اگر تغییرات را به طور مؤثر مدیریت کنید، می توانید سازمان خود را بسرعت به سوی یک "کسب و کار پایدار" جدید هدایت کنید، و درخواهید یافت که سایر افراد بسرعت تغییر را می پذیرند. این، بدین معناست که تیم شما و سازمانتان کمترین وقفه را تجربه خواهد کرد، و پروژه ها، به جای آنکه متوقف شوند یا با شکست مواجه گردند، به پیشرفت خود ادامه خواهند داد.
مراجعه به آدرس اینترنتی زیر:
mindtools.com/pages/article/newPPM_56.htm#nopopups

و پاسخ دادن به پرسش های آن، به شما کمک می کند تا مهارت های مدیریت تغییر خود را ارزیابی کنید. بدین ترتیب، متوجه خواهید شد که در چه مواردی مهارت های شما قوی است و در چه مواردی لازم است مهارت های خود را توسعه دهید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

7 گام برای مدیریت انتظارات ذی نفعان

پنجشنبه 18 آذر 1395
11:56
بیم BIM
7 گام برای مدیریت انتظارات ذی نفعان

    رسیدن به یک توافق: اگر در ابتدا بر روی مواردی توافق نکنید، مدیریت انتظارات ذی نفعان، دشوار یا غیرممکن خواهد بود.

    مدیریت تغییرات: تغییرات باید از طریق فرآیند مدیریت تغییرات، مدیریت شود تا مطمئن شوید که تمامی تغییرات، مورد تأیید ذی نفعان می باشد.

    انتشار فعالانه: پس از رسیدن به توافق، آنرا از طریق فرآیند گزارش وضعیت یا برنامه مدیریت ارتباطات، منتشر کنید، خصوصاً اگر در برآورده ساختن انتظارات، مشکلی وجود داشته باشد.

    ارزیابی دوره ای عملکرد: مدیر پروژه باید به طور پویا انتظارات را ارزیابی کند و اگر دریابد که امکان برآورده ساختن انتظارات وجود ندارد، اولین گام باید برگرداندن اوضاع به حالت قابل کنترل باشد.

    تحویل آنچه مورد انتظار است: شما باید مطمئن شوید که آنچه را مورد انتظار است، تحویل می دهید. یکی از نقاط ضعف اکثر افراد، آن است که آنچه را که توافق کرده اند، انجام نمی دهند.

    تنظیم مجدد انتظارات در صورت لزوم: اگر متوجه شدید که آنچه در ابتدا مورد توافق قرار گرفته، نمی تواند انجام شود، باید مجدداً در مورد آن مذاکره کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    تکمیل توافق: کار تکمیل شده را همراه با ذی نفعان، مورد بازنگری قرار دهید تا مطمئن شوید که کاملاً به توافقات، عمل شده است؛ و اگر اینگونه نیست، برای انجام کامل توافقات، چه چیزهایی مورد نیاز خواهد بود.


ارسال شده در:

6 نکته برای مدیریت بودجه پروژه

پنجشنبه 18 آذر 1395
11:56
بیم BIM
6 نکته برای مدیریت بودجه پروژه

به دو دلیل، ممکن است به نظر برسد پروژه ای دچار مشکلات بودجه ای گردیده، در حالی که واقعاً چنین نیست:

    ممکن است برای برخی از هزینه ها بودجه ای در نظر گرفته شده باشد، اما در یک دوره زمانی دیگر.
    ممکن است به نظر آید هزینه ها بالاتر از بودجه است اما در عین حال از برنامه زمانبندی جلوتر باشید. مثلاً شاید به یکی از پیمانکاران، اضافه کاری پرداخت کرده باشید تا از برنامه زمانبندی جلو بیفتد.

سناریوهای زیر، وضعیت های بالاتر از بودجه ای را نشان می دهد که پروژه واقعاً دچار گرفتاری گردیده است:

    ممکن است هزینه برخی از فعالیتها بیش از میزان برآورد شده، باشد.
    ممکن است هزینه های برآورده شده، اشتباه باشند به این دلیل که شما هزینه های نیروی انسانی یا هزینه های غیر از نیروی انسانی را کم برآورد کرده باشید.
    ممکن است در هنگام برآورد اولیه، هزینه طراحی یا برخی فعالیت های الزامی، از قلم افتاده باشد.
    ممکن است بر روی فعالیت هایی کار می کنید که خارج از منشور تأیید شده پروژه یا نیازهای کاری هستند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

10 کتاب برتر مدیریت پروژه

پنجشنبه 18 آذر 1395
11:53
بیم BIM
10 کتاب برتر مدیریت پروژه

کتاب هایی هستند که هر مدیر پروژه ای باید آنها را در قفسه کتاب های خود داشته باشد. شما چه بخواهید کسب و کار خود را ارتقا دهید، یا بخواهید مهارت جدیدی کسب کنید، یا فقط در پی آموختن پایه های مدیریت پروژه باشید، این کتاب ها برای شما مناسبند. حتی می توانید آنها را در کتابخانه کوچک دفتر مدیریت پروژه خود قرار دهید و اجازه بدهید که همکارانتان نیز از آنها استفاده کنند.
سایت Project Manager در یکی از مقالات خود، کتاب های زیر را به عنوان 10 کتاب برتر مدیریت پروژه، که هر مدیر پروژه ای باید آنها را مطالعه کند، معرفی کرده است:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    A Guide To The Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition
    Project Management Life Cycle: by Jason Westland
    The PMP Exam: How to Pass on Your First Try by Andy Crowe
    Critical Chain by Eliyahu M. Goldratt
    Shortcuts to Success: Project Management in the Real World by Elizabeth Harrin
    Project Management For Dummies by Stanley E. Portny
    Emotional Intelligence For Project Managers by Anthony Mersino
    Results Without Authority by Tom Kendrick
    The One-Page Project Manager by Clark A. Campbell
    Get-It-Done Guy’s 9 Steps to Work Less and Do More by Steve Robbins


ارسال شده در:

6 بخش برنامه مدیریت کارکنان

چهارشنبه 17 آذر 1395
04:07
بیم BIM
6 بخش برنامه مدیریت کارکنان

برنامه مدیریت کارکنان، رویکرد کلی شما را برای جذب و مدیریت منابع انسانی پروژه، تشریح می کند. این برنامه باید شامل اطلاعات زیر باشد:


    رویکرد کلی نسبت به تأمین کارکنان: رویکرد کلی شما را برای تأمین کارکنان پروژه تشریح می کند، از جمله استفاده از کارمندان سازمان، پیمانکاران، و شرکت های طرف قرارداد.

    موقعیت: توضیح می دهد که تیم در چه مکانی مستقر خواهد شد. ممکن است برخی از اعضای تیم، کار خود را در منزل انجام دهند؛ یا ممکن است برخی از اعضای تیم، مجازی بوده، در شهرها یا کشورهای دیگر مستقر باشند.

    جذب کارکنان: احتمالاً می تواند جدولی باشد که نشان دهد چه انواعی از منابع، مورد نیاز هستند، چه زمانی مورد نیازند و از کجا تأمین می شوند. اگر در نظر دارید که از منابع قراردادی یا کارمندان جدید استفاده کنید، لازم است توضیح دهید که در چه زمانی شروع به استخدام آنها خواهید نمود.

    آموزش: اگر برخی از اعضای تیم شما دارای مهارت های لازم نباشند و به آموزش نیاز داشته باشند، باید آنرا در این بخش بیان کنید. این بخش مهارت های عمومی را، که شایستگی و صلاحیت افراد را افزایش می دهد، شامل نمی گردد. فقط آموزش هایی را شامل می شود که به طور ویژه برای موفقیت تیم شما در پروژه، لازم باشد.

    تخصیص مجدد: در این بخش توضیح دهید که پس از پایان یافتن نقش هر یک از افراد در پروژه، قصد دارید آنها را به چه کاری بگمارید.

    نتایج و پاداش های پروژه: اگر مشوق های خاصی برای کارکنان پروژه وجود خواهد داشت، آنرا در این بخش تشریح کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب ابر مدیریت


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب ابر مدیریت,مدل سازی اطلاعات ساختمان, building information modeling
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling است. ||
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو