درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب ابر معرفی تکنیک های خلاقیت

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

معرفی تکنیک های خلاقیت : ترسیم طرح های ذهن (BrainSketching)

یکشنبه 21 آذر 1395
02:16
بیم BIM
معرفی تکنیک های خلاقیت :
ترسیم طرح های ذهن (BrainSketching)

    یک گروه 4 الی 8 نفره دور یک میز می نشینند. آنها باید آنقدر با یکدیگر فاصله داشته باشند که هر نفر، از یک حریم شخصی برخوردار باشد. مسئله بیان شده و مورد توافق می باشد، و در مورد آن آنقدر بحث شده که همه آنرا درک کرده اند.
    هر شرکت کننده، یک یا چند طرح ساده از اینکه مسئله چگونه می تواند حل شود را ترسیم می کند (هر طرح روی یک برگه کاغذ مجزا) و پس از اتمام کارش، طرح ها را به نفر سمت راست خود می دهد. تسهیل کننده جلسه بیان می کند که ترسیم هر طرح حداکثر چقدر می تواند به طول بیانجامد، مثلاً 5 دقیقه.
    شرکت کنندگان، طرح هایی را که به آنها منتقل شده، برمی دارند و آنها را یا بهبود می بخشند، یا حاشیه نویسی می کنند، و یا از آنها برای طرح های جدید خود الهام می گیرند. هر وقت آماده شدند، طرح های اصلی و طرح های جدید را به نفر بعدی منتقل می نمایند.
    پس از آنکه این فرآیند به مدتی مناسب ادامه یافت، یا افراد خسته شدند، طرحها جمع آوری می شود.
    نشان دادن طرح ها به نوبت و بحث کردن در مورد آنها برای شفافتر شدنشان، می تواند مفید باشد.
    در پایان، طرح ها دسته بندی و ارزیابی می شوند و به فرآیند انتخاب وارد می گردند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

ارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت : کارت های کوچک

شنبه 20 آذر 1395
08:03
بیم BIM
معرفی تکنیک های خلاقیت :
کارت های کوچک

    گروهی متشکل از 5 تا 8 نفر دور یک میز می نشینند. هر نفر، یک خودکار و تعدادی کارت کوچک با رنگی متمایز در اختیار دارد.
    رهبر گروه، مسئله را در جایی می نویسد که همه بتوانند ببینند، و بحث را آغاز می کند تا اطمینان حاصل شود که همه مسئله را کاملاً درک کرده اند.
    شرکت کنندگان، کار خود را در سکوت انجام می دهند و هر یک از ایده های خود را بر روی یک کارت نوشته، آنرا در توده ای در سمت راست خود انباشته می کنند به طوری که در دسترس نفر سمت راست آنها باشد.
    هر گاه یکی از شرکت کنندگان به یک الهام نیاز داشت، یکی از کارت های نفر سمت چپ خود را برمی دارد. ایده های جدید خود را بر روی کارت های جدید می نویسد و همراه با کارت الهام بخش مربوطه، در توده سمت راست خود قرار می دهد. بدین ترتیب، تمامی کارت ها در یک جهت، میز را دور می زنند.
    رهبر گروه باید فعالانه چرخش کارت ها را تشویق کند و در عین حال باید مراقب باشد که یک فضای رقابتی یا پرفشار ایجاد نگردد.
    پس از 20 الی 30 دقیقه کارت ها جمع آوری شده، بر روی یک بُرد بزرگ الصاق و دسته بندی می گردد.
    رهبر گروه، هر یک از کارت ها را قرائت می کند و پرسش ها و توضیحاتی را برای شفاف ساختن مفهوم آن مطرح می نماید. کد رنگی کارت ها باعث می شود که هر پرسش، از نویسنده آن کارت، پرسیده شود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت : آرزو کردن

شنبه 20 آذر 1395
07:33
بیم BIM
معرفی تکنیک های خلاقیت :
آرزو کردن

از نظر لغوی، مفهوم آرزو کردن، اندیشیدن به یک هدف است که به صورت "ایکاش می توانستم ..." بیان می شود. اینگونه فرآیندهای فکری می تواند در وضعیت های روزمره مورد استفاده قرار گیرد؛ مثلاً به: "ایکاش می توانستم مدیرم را متقاعد سازم که موعدهای من واقع بینانه نیست!"، می توان دوباره اندیشید و آنرا به این صورت تغییر داد: "ایکاش می توانستم کارهایم را مجدداً اولویت بندی کنم تا فشاری را که بر من وارد می شود، کاهش دهم."
آرزو کردن فعال می تواند با یک آرزوی غیرعادی/ سبکسرانه آغاز شود که ارزش کاوش برای کشف پیام عمیق تر نهفته در آنرا دارد.

    سعی کنید چیزی را که آرزو دارید، تصور نمایید.
    بپرسید چرا/ چه چیزی برای شما انجام خواهد داد؛ در صورت لزوم اجازه دهید که تصورتان تغییر کند.
    تا آنجا که احساس می کنید لازم است، این کار را تکرار کنید تا آرزوی واقعیی که در نظر دارید، آشکار گردد.
    این تصور شفاف تر را به عقب برانید تا بزرگنمایی آن کاهش یابد.
    شروع کنید به گام برداشتن به سوی آن.
    احتمالاً اکنون احساس می کنید که توانایی بیشتر و آگاهی بهتری در مورد اینکه چگونه به آن مقصد دور برسید، دارید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت : تفکر جانبی

پنجشنبه 18 آذر 1395
11:53
بیم BIM
معرفی تکنیک های خلاقیت :
تفکر جانبی

Edward de Bono در کتاب Serious Creativity می نویسد که چگونه به نوعی از تفکر که کامپیوترها نمی توانند انجام دهند، یعنی تفکر ادراکی و خلاق، علاقه مند شده است. مفهوم این نوع تفکر در لغتنامه فشرده آکسفورد اینگونه آمده است: "درصدد حل مسائل بودن از طریق شیوه های غیرمعمول یا ظاهراً غیرمنطقی".
تفکر جانبی، عبارت است از حرکت یکبَری هنگام کار کردن بر روی یک مسئله، به منظور آزمودن ادراکات متفاوت، مفاهیم متفاوت و مدخل های متفاوت. این عبارت، انواع شیوه هایی را که ما را برمی انگیزند تا از خط فکری معمول خارج شویم، شامل می شود.
مثلاً: مادربزرگ نشسته است و بافتنی می بافد و نوه سه ساله اش که با نخ های او بازی می کند، وی را ناراحت کرده است. یکی از والدین پیشنهاد می کند که بچه را به محل بازی ببرند. دیگری پیشنهاد می کند که شاید بهتر باشد مادربزرگ را به محل بازی ببرند تا از بازیگوشی های نوه اش در امان باشد؛ این، یک راه حل جانبی است!
عبارت "تفکر جانبی" را در دو مفهوم می توان به کار برد:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مفهوم علمی: مجموعه ای از تکنیک های سیستماتیک است که برای تغییر مفاهیم و ادراکات و ایجاد مفاهیم و ادراکات جدید، مورد استفاده قرار می گیرد.

    مفهوم عام: کشف احتمالات و رویکردهای متعدد، به جای دنبال کردن یک رویکرد واحد می باشد.
ارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت: تکنیک SCAMMPERR

چهارشنبه 17 آذر 1395
03:59
بیم BIM
معرفی تکنیک های خلاقیت:
تکنیک SCAMMPERR

این تکنیک، توسعه تکنیک اولیه SCAMPER است. تغییرات SCAMMPERR عبارتند از:

    Substitute (عوض کردن):
    اجزا، مواد، افراد
    Combine (ترکیب کردن):
    مخلوط کردن، ترکیب کردن با مجموعه ها یا خدمات دیگر، یکپارچه کردن
    Adapt (وفق دادن):
    دگرگون کردن، تغییر عملکرد، استفاده از بخشی از یک عنصر دیگر
    Magnify (بزرگ کردن):
    بزرگتر کردن، طویل تر کردن، مرتفع تر ساختن، اغراق آمیز کردن، افزودن ویژگی ها
    Modify (تعدیل کردن):
    افزایش یا کاهش اندازه، تغییر شکل، تغییر ویژگی ها (مثلاً رنگ)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    Put (به کار بردن):
    استفاده در یک کاربرد دیگر
    Eliminate (حذف کردن):
    حذف عناصر، ساده کردن، تنزل دادن به عملکرد اصلی
    Rearrange (بازآرایی):
    تعویض ترتیب، جابجا کردن اجزا با یکدیگر، تغییرسرعت یا سایرخصوصیات
    Reverse (معکوس کردن):
    برگرداندن از درون به بیرون یا از بالا به پایین
ارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت : تکنیک SCAMPER

یکشنبه 14 آذر 1395
10:03
بیم BIM
معرفی تکنیک های خلاقیت :
تکنیک SCAMPER

این تکنیک به شما کمک می کند تا به تغییراتی که می توانید در یک محصول موجود پدید آورید و آنرا به محصولی جدید مبدل سازید، بیندیشید. این ایده ها می توانند مستقیماً مورد استفاده قرار گیرند یا به عنوان یک نقطه آغاز برای تفکر جانبی در نظر گرفته شوند.
تغییرات SCAMPER عبارتند از:

    Substitute (عوض کردن):
    اجزا، مواد، افراد
    Combine (ترکیب کردن):
    مخلوط کردن، ترکیب کردن با مجموعه ها یا خدمات دیگر، یکپارچه کردن
    Adapt (وفق دادن):
    دگرگون کردن، تغییر عملکرد، استفاده از بخشی از یک عنصر دیگر
    Modify (تعدیل کردن):
    افزایش یا کاهش اندازه، تغییر شکل، تغییر ویژگی ها (مثلاً رنگ)
    Put (به کار بردن):
    استفاده در یک کاربرد دیگر
    Eliminate (حذف کردن):
    حذف عناصر، ساده کردن، تنزل دادن به عملکرد اصلی
    Reverse (معکوس کردن):
    برگرداندن از درون به بیرون یا از بالا به پایین

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


با استفاده از این تکنیک، محصولات جدید ممکن، شناسایی می شوند. ممکن است بسیاری از ایده ها، غیرممکن باشند یا برای تجهیزاتی که تولیدکننده از آنها استفاده می کند، مناسب نباشند؛ اما برخی از ایده ها می توانند نقطه شروع خوبی برای بحث در مورد محصولات جدید باشند.


ارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت : چک لیست Osborn

یکشنبه 14 آذر 1395
09:51
بیم BIM
معرفی تکنیک های خلاقیت :
چک لیست Osborn

یک قاعده اساسی توفان فکری، مبنا قرار دادن ایده هایی است که قبلاً پیشنهاد شده اند. اولین بار Osborn، مبتکر توفان فکری کلاسیک، این شیوه را منتشر ساخت. او چک لیستی با هدف تغییر شکل دادن یک ایده به ایده ای جدید، تهیه کرد و آنرا به گونه ای طراحی نمود که انعطاف پذیر بوده، از رویکرد سعی و خطا استفاده کند. این چک لیست به شرح زیر است:

    استفاده های دیگر؟ همانگونه که هست؟ ... اگر اصلاح شود؟...
    وفق دادن؟ آیا چیز دیگری شبیه این هست؟ این به شما چه می گوید؟ آیا گذشته، قابل مقایسه است؟
    اصلاح کردن؟ اگر زاویه جدیدی به آن بدهید؟ اگر رنگ، صدا، بو، مفهوم، حرکت، و شکل آنرا تغییر دهید؟
    بزرگ کردن؟ آیا می توان چیزی به آن افزود؟ زمان؟ فرکانس؟ ارتفاع؟ طول؟ قدرت؟ آیا می توان آنرا دو برابر یا چند برابر کرد؟
    کوچک کردن؟ آیا می توان چیزی از آن حذف کرد؟ آنرا کوچکتر کرد؟ کاهش داد؟ کوتاهتر کرد؟ سبک تر کرد؟ آنرا حذف کرد؟ آنرا شکست؟
    جایگزین کردن؟ آیا می توان اجزای دیگری به کار برد؟ مواد دیگر؟ فرآیندهای دیگر؟ محل دیگر؟ رویکرد دیگر؟ تُن صدای دیگر؟ فردی دیگر؟
    بازآرایی؟ جابجا کردن اجزا با یکدیگر؟ تغییر الگو، توالی یا چیدمان؟ تغییر سرعت یا زمانبندی؟ جابجا کردن علت و معلول؟
    معکوس کردن؟ متضادها؟ وارونه ها؟ نقش های معکوس؟ تعویض پایه ها؟ وارونه کردن صفحه ها؟ وارونه کردن چیزهای دیگر؟ جابجا کردن مثبت و منفی ها؟
    ترکیب کردن؟ ترکیب واحدها، مقصودها، درخواستها یاایده ها؟ یک مخلوط، آلیاژ، یا یک مجموعه؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت : شیوه گالری

یکشنبه 14 آذر 1395
09:41
بیم BIM
معرفی تکنیک های خلاقیت :
شیوه گالری

در این شیوه، در فاز تولید ایده ها، به جای آنکه ایده ها در میان شرکت کنندگان به گردش درآید، شرکت کنندگان در میان ایده ها به گردش در می آیند (همانند یک گالری هنری).

    در اطراف اتاق، صفحات بزرگی از کاغذ، که مسئله بر روی آنها بیان شده باشد، قرار دهید تا همه بتوانند مسئله را ببینند (گروه باید متشکل از 5 الی 7 نفر باشد). بیان مسئله باید مختصر و روشن باشد.
    هر یک از اعضای گروه، یکی از آن صفحات را انتخاب می کند و ایده های خود را بر روی آن می نویسد. نوشته ها باید بزرگ، واضح و مختصر باشد تا دیگران به راحتی بتوانند آنرا بخوانند.
    هنگامی که به نظر رسید گروه در ارائه ایده ها ضعیف شده است، کار متوقف می شود و افراد به قدم زدن در اتاق و مشاهده ایده های دیگران می پردازند و یادداشت برداری می کنند. این وقفه باید برای همه افراد، همزمان باشد.
    پس از این وقفه، شرکت کنندگان به محدوده کاری خود باز می گردند و به تولید ایده های خود ادامه می دهند و یا بر مبنای ایده های دیگران، ایده هایی تولید می کنند.
    هنگامی که مجدداً گروه در ارائه ایده ها ضعیف گردید، مراحل 3 و 4 تکرار می شود، یا فاز تولید ایده خاتمه می یابد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


ایده ها گردآوری می شود، مرتب می گردد، دسته بندی می شود، و سایر پردازش های لازم بر روی آنها صورت می گیرد. 
ارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت : رأی دادن بی نام

جمعه 12 آذر 1395
03:05
بیم BIM
معرفی تکنیک های خلاقیت :
رأی دادن بی نام
علت استفاده از بی نام بودن در یک شیوه خلاقانه، آن است که شرکت کنندگان آنقدر احساس امنیت بکنند که تشویق شوند تا ریسک های خلاقانه را بپذیرند.
در این شیوه، فرض می شود که شما کار را با فهرستی از حدود 30 الی 100 ایده شماره گذاری شده، که از یک فرآیند تولید ایده به دست آمده و در معرض دید همگان قرار دارد، آغاز می کنید.

    هدایت کننده جلسه تعداد ایده هایی را که هر عضو باید انتخاب کند (معمولاً بین 5 الی 9 ایده یا به عبارت دیگر 10 تا 15 درصد تعداد کل ایده ها) و نحوه امتیازدهی (مثلاً حرف "A" برای ایده ارجح، سپس "B" و "C" و غیره) را بیان می کند.
    اعضا به صورت محرمانه ایده های منتخب خود را برمی گزینند و شماره هر ایده را بر روی یک کارت می نویسند.
    آنها ایده های منتخب خود را به ترتیب ارجحیت، مرتب می کنند و سپس امتیاز هر ایده را بر روی کارت مربوطه درج می نمایند.
    هدایت کننده جلسه، کارت های همه اعضا را، در حالی که روی کارت ها به طرف پایین است، جمع آوری می کند؛ آنها را بُر می زند؛ و رأی ها را شمارش می کند. بدین ترتیب، آرا بی نام باقی می ماند.
    توجه داشته باشید که استفاده از اعداد برای شماره سریال ایده ها و حروف برای امتیازدهی به آنها مانع از بروز اشتباه در هنگام شمارش آرا خواهد شد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت : دو نیم کردن گیلاس (Cherry Split)

جمعه 12 آذر 1395
02:53
بیم BIM
معرفی تکنیک های خلاقیت :
دو نیم کردن گیلاس (Cherry Split)
تکنیک دو نیم کردن گیلاس، تکنیکی است برای فهرست کردن ویژگی ها، که توسط Michael Michalko ارائه شده و در کتاب او، Thinkertoys، تشریح گردیده است.
فرآیند، اینگونه است:

    چالش را بیان کنید- در دو کلمه.
    چالش را به دو ویژگی تقسیم کنید.
    هر ویژگی را به دو ویژگی دیگر تقسیم کنید.
    این کار را تا آنجا ادامه دهید که به اندازه کافی ویژگی برای کارکردن داشته باشید.
    هر بار یک ویژگی را در نظر بگیرید و سعی کنید به راه های تغییر یا بهبود آن بیندیشید.
    ویژگی های تغییر یا بهبود یافته را دوباره با یکدیگر جفت کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت : تکنیک گلوله برفی

جمعه 12 آذر 1395
02:40
بیم BIM
معرفی تکنیک های خلاقیت :
تکنیک گلوله برفی

در این تکنیک، بر گروه هایی از ایده های مرتبط با یک مسئله تمرکز می شود و یک زمینه (Theme) به آنها تخصیص می یابد. مراحل، به ترتیب زیر است:

    هر ایده تولید شده یا راه حل احتمالی پیشنهاد شده، روی یک تکه کاغذ نوشته می شود.
    جلسه ای با حضور حداکثر 5 نفر تشکیل می گردد. تکه های کاغذ، بررسی می شوند و بر اساس تشابه ایده ها یا راه حل ها، گروه بندی می گردند.
    اگر ایده یا راه حلی به بیش از یک گروه مربوط شود، می تواند تکرار گردد.
    الگوها و روابط در گروه ها، بررسی گردیده، ایجاد می شود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت : جنبه های ساختگی

پنجشنبه 27 آبان 1395
08:32
بیم BIM
معرفی تکنیک های خلاقیت :
جنبه های ساختگی

"جنبه های ساختگی"، یک تکنیک واژگونی مسئله است که توسط Michael Michalko ارائه و در کتاب او، Thinkertoys، تشریح شده است.
فرآیند، اینچنین است:

    مسئله را بیان کنید.
    فرض های مسئله را فهرست نمایید.
    فرض بنیادی را به چالش بکشید.
    هر یک از فرض ها را وارونه کنید- متضاد هر فرض را بنویسید.
    دیدگاه های مختلفی را که ممکن است برای شما مفید باشند، ثبت کنید.
    بپرسید که هر یک از فرض های وارونه چگونه می تواند انجام شود؛ هر تعداد دیدگاه و ایده را که ممکن است، فهرست نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت : محفل های کیفیت (Quality Circles)

پنجشنبه 27 آبان 1395
08:16
بیم BIM
معرفی تکنیک های خلاقیت :
محفل های کیفیت (Quality Circles)

محفل های کیفیت، جلساتی کوتاه و منظم هستند که برای حل مشکلات کاری برگزار می شوند.

    5 تا 10 نفر در اوقات کاری در جلسه شرکت می کنند.
    یک ناظر معرفی می شود و جلسه را هدایت می کند.
    از نمودارها، تجهیزات سمعی- بصری، تابلوهای اعلانات و ... کمک گرفته می شود.
    گروه، حوزه های مشکلات را پیشِ رو قرار می دهد.
    مشکلات، اولویت بندی می شوند.
    اطلاعات بررسی می گردد، ایده ها از طریق طوفان فکری یا شیوه های دیگر، تولید می شوند.
    کارآیی، هزینه ها، صرفه جویی ها، پیامدها برای سایر دپارتمان ها، و ... در نظر گرفته می شود.
    راه حل نهایی به مدیر ارائه می شود و توسط گروه محفل کیفیت، اجرا می گردد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت : DO IT

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:43
بیم BIM
معرفی تکنیک های خلاقیت :
DO IT

DO IT کلمه ای است که از حروف اول عبارت های زیر تشکیل شده است:

    Define problem
    مسئله را تجزیه و تحلیل کنید تا مطمئن شوید که پرسشی درست را مطرح کرده اید.

    Open mind and apply creative techniques
    پس از آنکه دریافتید در صدد حل چه مسئله ای هستید، آماده اید که شروع کنید به تولید راه حل های ممکن. در این مرحله، نمی خواهیم ایده ها را ارزیابی کنیم، بلکه سعی داریم بیشترین تعداد ایده های ممکن را تولید نماییم. حتی یک ایده بد، می تواند بذری باشد برای یک ایده خوب.
    برای تولید راه حل های ممکن، می توانید از هر یک از تکنیک های خلاقیت که مایل باشید، استفاده کنید.

    Identify best solution
    تنها در این مرحله به انتخاب بهترین ایده تولید شده می پردازیم. ممکن است بهترین ایده، کاملاً مشهود باشد یا ممکن است لازم باشد به بررسی و تجزیه و تحلیل ایده ها بپردازید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    Transform
    مرحله نهایی، اجرای راه حل انتخاب شده است. این مرحله نه تنها شامل توسعه یک محصول معتبر از ایده شما می باشد، بلکه تمامی جنبه های بازاریابی و تجاری نیز باید مد نظر قرار گیرد. این امر ممکن است به صرف زمان و انرژی زیادی نیاز داشته باشد.
ارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت : دایره فرصت (Circle Of Opportunity)

چهارشنبه 26 آبان 1395
10:05
بیم BIM
معرفی تکنیک های خلاقیت :
دایره فرصت (Circle Of Opportunity)

دایره فرصت، تکنیکی است که توسط Michael Michalko ارائه شده و در کتاب او، Thinkertoys، تشریح گردیده است. فرآیند این تکنیک به قرار زیر است:

    چالش را بیان کنید.
    دایره ای ترسیم کنید و مانند یک ساعت، آنرا از 1 تا 12 شماره گذاری نمایید.
    به هر یک از شماره ها، یک ویژگی تخصیص دهید.
    هر یک از 12 ویژگی را انتخاب کنید.
    دو دایره طوری ترسیم کنید که اولین ویژگی انتخاب شود.
    دو دایره طوری ترسیم کنید که دومین ویژگی انتخاب شود.
    ویژگی ها را هم به صورت مجزا و هم به صورت ترکیبی در نظر بگیرید تا یک وابستگی میان این دو ویژگی پیدا کنید.
    پیوندی میان این وابستگی و چالش خود جستجو نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ارسال شده در:

مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب ابر معرفی تکنیک های خلاقیت


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب ابر معرفی تکنیک های خلاقیت,مدل سازی اطلاعات ساختمان, building information modeling
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling است. ||
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو